AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁM
NŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ

A
---
Alliance Francaise przy UMK
Archiwum Państwowe w Toruniu

B
---
Biblioteka Brytyjska
Biblioteka Centrum Astronomii
Biblioteka Francuska
Biblioteka Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu
Biblioteka Instytutu Archeologii oraz Katedry Etnologii
Biblioteka Instytutu Fizyki UMK
Biblioteka Instytutu Historii i Archiwistyki
Biblioteka Katedry Filologii Angielskiej
Biblioteka Katedry Filologii Germańskiej
Biblioteka Katedry Filologii Klasycznej
Biblioteka Katedry Filologii Romańskiej
Biblioteka Katedry Historii Sztuki i Kultury
Biblioteka Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej
Biblioteka Uniwersytecka
Biblioteka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
Biblioteka Wydziału Chemii
Biblioteka Wydziału Filologicznego
Biblioteka Wydziału Humanistycznego
Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki
Biblioteka Wydziału Nauk Pedagogicznych
Biblioteka Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych
Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji
Biblioteka Wydziału Sztuk Pięknych
Biblioteka Wydziału Teologicznego

C
---
Centrum Informacji Młodzieży
Centrum Kultury Dwór Artusa
Centrum Kultury Zamek Krzyżacki
Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"

D
---
Dom Eskenów
Dom Mikołaja Kopernika

F
---
Fort IV

G
---
Galeria ARTIFICIUM
Galeria Fotografiki „Prezentacje”
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
Galeria "Na Piętrze"
Galeria "Omega"
Galeria "Punkt"
Galeria Rusz (Joanna Górska i Rafał Góralski)
Galeria Stanisława Trzeciaka
Galeria Studencka "011"
Galeria Sztuki Barbary i Ryszarda Łyczaków
Galeria Sztuki KMPiK
Galeria Sztuki Pro Arte
Galeria Sztuki "Wozownia"
Galeria Top-Art
Galeria ZSP

K
---
Kamienica Pod Gwiazdą
Kino Centrum
Kino "Niebieski Kocyk"
Kino "Orzeł"
Klub Jantar
Klub Kameleon
Klub "Ośmiu Wspaniałych" Młodzieżowego Wolontariatu MDK
Klub Rubin
Klub Sobótka
Klub Związków Twórczych AZYL
Księgozbiór Centrum Badań Kanadyjskich

M
---
Miejska Instytucja Kultury "Dom Muz"
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Teatr Muzyczny "Mała Rewia"
Muzeum Artylerii
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
Muzeum Inżynierii Komunalnej
Muzeum Okręgowe w Toruniu
Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa
Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika
Muzeum Uniwersyteckie

O
---
Objazdowy Teatr „VAŠKA"
Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza"
Ogród zoobotaniczny

P
---
Planetarium im. Wł. Dziewulskiego
Plastyczny Teatr Symbolu

S
---
Skansen fortyfikacji Twierdzy Toruń
Studencki Klub Pracy Twórczej "Od Nowa"
Szkolne muzeum motoryzacji

T
---
Teatr "Baj Pomorski"
Teatr dla dzieci "Frajda"
Teatr Impresaryjny „Na Afiszu”
Teatr im. Wilama Horzycy
Teatr Lalek „Zaczarowany Świat”
Teatr "Perpetuum Mobile"
Teatr Wiczy

W
---
Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury (WOAK)

Z
---
Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu

Ż
---
Żywe Muzeum Piernika