Biblioteka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi

Adres: ul. Gagarina 9, Toruń

Telefon: (+48-56) 611-4434

Adres WWW: http://biblioteki.umk.pl/pl/biblioteki/biblioteka-wydzialu-binoz/strona-glowna-biblioteka-binoz


Biblioteka Wydziału BiNoZ gromadzi książki i czasopisma z wielu dziedzin nauk biologicznych i geograficznych zgodnie z profilem naukowo-dydaktycznym Wydziału.
Na koniec 2007 r. stan księgozbioru stanowią:

1. Książki- 43 265 wol.
2. Czasopisma ogółem - 15 561 wol.
bieżące polskie - 112 tytułów
bieżące zagraniczne - 87 tytułów.
3. Kasety VIDEO - 43 poz.
4. Normy - 3 poz.
5. Dokumenty elektroniczne - 214 poz.

Bibliotekę przy Instytucie Biologii powołano w październiku 1973 roku z chwilą przeprowadzki do nowego budynku przy ul. Gagarina 9. Przyznane pomieszczenia zostały adoptowane na potrzeby Biblioteki i zajmowały 169,5 m2 powierzchni. Księgozbiór powstał ze scalenia 13 księgozbiorów Zakładów Instytutu Biologii. Miał być to stan przejściowy, gdyż planowano budowę kolejnej części dydaktycznej z biblioteką. Okres ten trwał do 2007 roku. Pierwszym kierownikiem biblioteki została mgr Irena Plichta, kolejnymi: mgr Barbara Zaidlewicz i mgr Elżbieta Pawlikowska.

Biblioteka nauk geograficznych powstała w 1959 roku jako Biblioteka Zespołu Katedr Geografii, której kierownikiem została mgr Aleksandra Lipnicka. Po utworzeniu Instytutu Geografii w 1969 roku Biblioteka funkcjonowała w budynku przy ul. Fredry6/8 zajmując powierzchnię 90 m2. Obowiązki kierowników Biblioteki pełniły Panie: mgr Helena Krzywicka, mgr Krystyna Kalinowska i mgr Małgorzata Kozieł.

Rok akademicki 2006/2007 dla całego Wydziału BiNoZ rozpoczął się w kompleksie budynków Instytutów BOiM oraz EiOŚ wraz z nowo oddanym do użytku gmachem, w którym została również zaplanowana biblioteka wydziałowa. Biblioteka Instytutów Biologii Ogólnej i Molekularnej oraz Ekologii i Ochrony Środowiska i Biblioteka Instytutu Geografii przystąpiły do przenoszenia swoich księgozbiorów i organizowania się w nowych warunkach. Powierzchnia Biblioteki zajmuje 571,5 m2 i obejmuje: czytelnię na 48 miejsc, wypożyczalnię, pokój pracowników i 3 magazyny.


Zobacz także:

do góry