Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej

Adres: Wały gen. Sikorskiego 19, 87-100 Toruń

Telefon: 56/ 622 80 91

Adres WWW: http://www.etnomuzeum.pl/


Muzeum kierowane jest przez dr Huberta Czachowskiego


Muzeum Etnograficzne w Toruniu powstało 1 stycznia 1959 roku. Jego twórczynią i pierwszym wieloletnim dyrektorem była prof. Maria Znamierowska-Prüfferowa, której imię,  Muzeum nosi od 15 grudnia 1999 roku. Muzeum Etnograficzne w Toruniu jest jednym z trzech samodzielnych muzeów etnograficznych w kraju. Jest samorządową instytucją kultury i działa w oparciu o ustawę o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku a jego Organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskiego. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów.


Podstawowym zadaniem Muzeum jest gromadzenie, naukowe opracowywanie, przechowywanie, ochrona,  konserwacja i udostępnianie dóbr kultury. Muzeum gromadzi także materiały dokumentacyjne dotyczące etnologii oraz nauk pokrewnych. Prowadzi również działalność oświatową i wydawniczą oraz współpracuje z organizacjami posiadającymi podobne cele.
Zasięg działania Muzeum Etnograficzne w Toruniu to obszar całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem terenów województwa kujawsko-pomorskiego.


Struktura • Dział Inwentaryzacji i Dokumentacji Muzealiów

 • Dział Architektury i Parków Etnograficznych

 • Dział Folkloru

 • Dział Gospodarki i Rzemiosł

 • Dział Historii i Socjologii Wsi

 • Dział Rybołówstwa i Zajęć Wodnych

 • Dział Sztuki i Estetyki Ludowej

 • Archiwum Naukowe

 • Biblioteka i wydawnictwo

 • Dział Edukacji i Promocji

 • Stanowisko do spraw promocji

 • Dział Konserwacji Zbiorów

 • Dział Organizacyjno-Gospodarczy

 • Dział Techniczny


Zobacz także:

do góry