Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS jest stowarzyszeniem, którego działalność koncentruje się w trzech głównych zakresach działania: informacji, edukacji i kulturze.

ICIMSS działa od 1997 r. (jako samodzielne stowarzyszenie od roku 2002). realizując zadania w wymiarze lokalnym i międzynarodowym. Dla realizacji zadań powołane zostały trzy jednostki:

Biuro Informacji o Funduszach Europejskich – BIF€, Oddział Dokumentacji i Promocji Dziedzictwa Kulturowego oraz Oddział Edukacji i Szkoleń.

Działania lokalne świadczone przez BIF€, skierowane głównie do mieszkańców Torunia i okolic, obejmują szkolenia z zakresu funduszy, wolontariatu i zarządzania. Poza tym serwis LIST@, w ramach którego za pośrednictwem ośmiu profilowanych list tematycznych dostarczane są na prawie 3000 adresów (nie tylko lokalnych) informacje o otwartych konkursach czy dotacjach europejskich i ministerialnych, a także o szkoleniach i imprezach organizowanych przez organizacje pozarządowe. W latach 2002-2007 działania te dofinansowywane były przez Urząd Miasta Torunia, a także FIO, w roku 2009 minigrant przyznał na ten cel Urząd Marszałkowski. Ze względu na duże zainteresowanie serwisem, utrzymujemy go nadal dla pożytku publicznego, dzięki zaangażowaniu własnych środków.

Dla mieszkańców Torunia i okolic organizowane są także od 2003 r. Wieczory Europejskie, na których prezentowane i dyskutowane są sprawy Unii Europejskiej i krajów ją tworzących. Od 2008 roku w Wieczorach Europejskich podejmujemy tematy z Debat Brukselskich realizując spotkania o tej samej tematyce. Działania te dofinansowywane są przez Urząd Miasta Torunia. W tym cyklu zorganizowaliśmy spotkania poświęcone m.in. dialogowi międzykulturowemu z udziałem siedmiorga cudzoziemców, którzy jako miejsce do życia wybrali Toruń, medycynie estetycznej, sztuce współczesnej, Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej czy miejscu pracy – z udziałem m.in. przedstawiciela Sharpa. Współpracujemy z Galerią i Ośrodkiem Plastycznej Twórczości Dziecka z którą wspólnie zorganizowaliśmy aukcje prac plastycznych pochodzących ze zbiorów Galerii. Uzyskane w ten sposób fundusze zasilają konto Fundacji Itaka.

Dla społeczeństwa regionu zapoczątkowany także został cykl szkoleń z zakresu sztuki pod nazwą Spotkania ze Sztuką, w ramach którego, dzięki dofinansowaniu przez Urząd Marszałkowski woj. kujawsko-pomorskiego zrealizowane zostały dotychczas wykłady dotyczące sztuki niderlandzkiej XV w. i warsztaty dramowe.

Działalność Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją nie byłaby możliwa w takim kształcie, gdyby nie realizacja projektów europejskich, podejmowana dzięki współpracy z członkami ICIMSS z zagranicy oraz ministerstwami kultury Włoch i Francji oraz innymi instytucjami kultury wszystkich krajów europejskich. Spośród kilkunastu ostatnio realizowanych projektów za najbardziej cenne uznajemy:

  • e-MAPs.com - opracowana gra edukacyjna oparta na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych,

  • MICHAEL – portal kolekcji cyfrowych w instytucjach kultury

  • CUSTODES - to promocja dziedzictwa kulturowego oraz tzw. produktu turystycznego niewielkich miejscowości z województwa kujawsko-pomorskiego mało znanych turystom

  • ATHENA - projekt mający na celu współpracę z EUROPEANĄ - europejską biblioteką cyfrową, w której Zespole ds. promocji i budowania marki jesteśmy obecni.

Dzięki finansowemu wsparciu z Urzędu Miasta od 2009 roku przygotowywany jest Informator Twórcy Kultury Torunia, w którym pod koniec roku 2010 zamieściliśmy  ponad 430 biogramów artystów i zespołów związanych z naszym miastem., a także informacje o instytucjach i organizacjach kultury oraz wydarzeniach kulturalnych. Praca jest kontynuowana, gdyż daleko jej jeszcze do kompletności. Stronę TKT oraz logo przygotowała firma LUK4.