Powrót.

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej


 • 1946 - 1958 Powstanie i działalność w Muzeum Miejskim w Toruniu (od 1950 r.  Muzeum Państwowego) Działu Etnograficznego, którym kierowała prof. Maria Znamierowska-Prüfferowa

 • 1948 Pierwsza etnograficzna wystawa stała w Dziale Etnograficznym Muzeum Miejskiego w Ratuszu

 • 17.04.1953 Uchwała Miejskiej Rady Narodowej o potrzebie utworzenia odrębnego, samodzielnego Muzeum  Etnograficznego w Toruniu

 • 1956    Pozyskanie budynku Arsenału  na siedzibę przyszłego Muzeum Etnograficznego (uchwała Prezydium Miejskiej Rady Narodowej)

 • 6.04.1957 Powstanie Społecznego Komitetu Budowy Muzeum Etnograficznego w Toruniu

 • 1956 – 1959 Remont i adaptacja Arsenału na siedzibę przyszłego Muzeum

 • 1958 – 1961 Budowa pawilonu wystawienniczo – administracyjnego (tzw. nowego gmachu)  Muzeum

 • 1.01.1959    Powstanie samodzielnego Muzeum Etnograficznego w Toruniu obejmującego działalnością północną Polskę. Stan zbiorów – 5 165  obiektów

 • 17.04.1959 Uroczysta inauguracja prac Muzeum Etnograficznego w Toruniu po przeniesieniu muzealiów do nowej siedziby

 • 1960 Kultura materialna Północnej Polski - otwarcie wystawy stałej w Arsenale

 • 1961    Pozyskanie  schronu (bunkra), do jego rozbiórki w 1972 r. użytkowanego przez  Muzeum

 • 1961 – 1964 Remont i adaptacja XIX – wiecznego budynku pofortecznego na pracownie konserwatorskie i stolarskie

 • 1963 Tradycyjne rybołówstwo ludowe w Polsce -  otwarcie wystawy stałej w pawilonie wystawienniczym oddanym do użytku w 1961 r.

 • 1964 Powstanie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Etnograficznego w Toruniu (ze Społecznego Komitetu Budowy Muzeum Etnograficznego)

 • 1966  Podpisanie projektu założeń przymuzealnego skansenu (Wojewódzka Rada Narodowa w Bydgoszczy)

 • 1966 Sztuka i rzemiosło ludowe Polski północnej - otwarcie wystawy stałej w Arsenale

 • 1967 Projekt skansenu wiślanego przy ul. Winnica (niezrealizowany)

 • 1968 Wykupienie zabytkowej zagrody w Kaszczorku pod Toruniem z przeznaczeniem na skansen, którego koncepcję opracowała prof. Maria Znamierowska-Prüfferowa.

 • 1969 Udostępnienie do zwiedzania Parku Etnograficznego – jego pierwszej części – zagrody kujawskiej.
  Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa  Ludoznawczego

 • 1971 Szczegółowa koncepcja skansenu w Kaszczorku - opracowała Maria Znamierowska-Prüfferowa

 • 30.12.1972 Dyrektor Maria Znamierowska-Prüfferowa przechodzi na emeryturę, jej następcą zostaje mgr Aleksander Błachowski
  Stan zbiorów  - 13 412 obiektów

 • 1972  Pozyskanie  na cele muzealne  budynku spichrza na ul. Rabiańskiej  19 (decyzją Prezydium Miejskiej Rady Narodowej)

 • 1974 Otwarcie zagrody kaszubskiej i tucholskiej w Parku Etnograficznym

 • 1978 Jubileusz 50-lecia pracy Marii Znamierowskiej-Prüfferowej

 • 1980 Początek działalności pracowni i magazynów zbiorów Działu Sztuki Ludowej i Działu Folkloru w nowej siedzibie przy ul. Rabiańskiej 19 (po adaptacji i remoncie)

 • 1983 Pozyskanie na magazyny Muzeum spichlerza przy ul. Rabiańskiej 21/23

 • 1.04.1980 Wieloletni kierownik Działu Budownictwa Ludowego mgr Roman Tubaja otrzymuje nominację na stanowisko dyrektora Muzeum. Stan zbiorów - 27 803 obiektów

 • 1980    Zatwierdzenie nowego statutu Muzeum Etnograficznego w Toruniu, określającego ogólnopolski zasięg działania

 • 1980 - 1991  Realizacja 57 wystaw czasowych ze zbiorów własnych i innych muzeów

 • 1984 Demontaż wystawy stałej w Arsenale

 • 1985 – 1998 Przenoszenie, rekonstrukcja obiektów w Parku Etnograficznym w Kaszczorku (łącznie 18 obiektów architektury)

 • 1986 - 1988 Budowa amfiteatru  na dziedzińcu Muzeum

 • 1988      Jubileusz 90-lecia urodzin Marii Znamierowskiej-Prüfferowej

 • 1989       Oddanie do użytku amfiteatru muzealnego - IX Spotkanie Kapel Ludowych

 • 1990 Pożar budynku Arsenału

 • 20.08.1990 W wieku 92 lat umiera  Profesor  Maria Znamierowska-Prüfferowa

 • 1991 Udostępnienie do zwiedzania  wiatraka z Wojtówki w Parku Etnograficznym oraz obiektów małej architektury

 • 1995 Otwarcie chałupy ze Skórzenna, chaty z Lasek, barki rybackiej i młyna wodnego ze Strzyg w Parku Etnograficznym
  Wyróżnienie w „Konkursie na najciekawsze wydarzenie muzealne roku” - ekspozycja Młynarstwo wiejskie w Muzeum Etnograficznym w Toruniu

 • 1997  "Pamiątka z wojska. Opowieść o życiu prawdziwego mężczyzny" - otwarcie wystawy w spichlerzu kujawskim w Parku Etnograficznym, zaadaptowanym  na salę wystaw zmiennych (pierwsza z 14  w latach 1997 - 2007 ekspozycji  czasowych)

 • 1998 II nagroda w  „Konkursie na najciekawsze wydarzenie muzealne roku” - XVIII Międzynarodowe Spotkanie Kapel Ludowych

 • 15.12.1999 Jubileusz 40-lecia Muzeum Etnograficznego, nadanie Muzeum nowego statutu oraz  imienia Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, odsłonięcie tablicy pamiątkowej Jej poświęconej, otwarcie wystawy czasowej "Maria Znamierowska-Prüfferowa, twórczyni Muzeum Etnograficznego w Toruniu, etnograf, muzeolog, człowiek"

 • 2000 II nagroda w „Konkursie na najciekawsze wydarzenie muzealne roku” - wystawa "Wigilia. Czas oczekiwania, czas magii"

 • 2002 Wyróżnienie w „Konkursie na najciekawsze wydarzenie muzealne roku” - wystawa "Cztery pory roku. O sianiu, zbieraniu i świętowaniu"

 • 2004   Pożar zagrody kujawskiej  w Parku Etnograficznym 2005 Ponowny pożar  zrekonstruowanej stodoły i obory glinianki w zagrodzie kujawskiej
  Wyróżnienie  w „Konkursie na najciekawsze wydarzenie muzealne roku” - program edukacyjny "Rosło drzewo duże"

 • 2005 - 2007 Realizacja projektu "Wielokulturowość-tolerancja-integracja-modernizacja Muzeum Etnograficznego w Toruniu" finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 • 2006 II nagroda w „Konkursie na najciekawsze wydarzenie muzealne roku”  wystawa "Święta pszczoła. Rzecz o pszczelarzeniu"

 • 2007 Stan zbiorów  -  ok. 60 000 obiektów

 • 1.02.2008 Dyrektorem Muzeum zostaje wieloletni kierownik Działu Folkloru dr Hubert Czachowski

 • 18.12.2009

 • Punkt kulminacyjny obchodów jubileuszu 50-lecia Muzeum. Prezentacja nowej wystawy stałej "Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)".


do góry