Biblioteka Instytutu Historii i Archiwistyki

Adres: ul. Gagarina 13, 87 - 100 Toruń

Telefon: (+48-56) 611-3728

Adres WWW: http://biblioteki.umk.pl/pl/biblioteki/biblioteka-instytutu-historii-i-archiwistyki/strona-glowna


Biblioteką kieruje dr Ireneusz Czarciński.Biblioteka Instytutu Historii i Archiwistyki UMK mieściła się od 1965-2009 roku przy Pl. Teatralnym. Aktualnie, w oczekiwaniu na nową siedzibę funkcjonuje w budynku Biblioteki Głównej UMK przy ul. Gagarina 13. Na koniec 2003 roku jej księgozbiór liczył około 70 tys. woluminów książek i czasopism.

Biblioteka zabezpiecza przede wszystkim potrzeby dydaktyczne i naukowe pracowników i studentów Instytutu. Z jej zbiorów korzystają także pracownicy i studenci z innych wydziałów UMK. Biblioteka posiada bogate zbiory z zakresu historii i nauk pomocniczych oraz archiwistyki. Wśród publikacji liczną grupę stanowią wydawnictwa obcojęzyczne. Biblioteka posiada znaczący zbiór niemieckich wydawnictw dotyczących Pomorza i Prus (przede wszystkim wydanych przed 1945 r.). Rośnie także ilość książek w językach skandynawskich (przede wszystkim w norweskim). Ciekawostką są niewątpliwie dysertacje doktorskie (z zakresu historii) Uniwersytetu w Königsbergu (Królewcu).

Księgozbiór jest systematycznie powiększany dzięki zakupom finansowanym z budżetu IHiA, jak i grantów pracowników naukowych (szczególnie w zakresie historii starożytnej). Część książek pochodzi z darów.

W Bibliotece są dwie czytelnie, w których jest wolny dostęp do księgozbioru (około 4 tys. woluminów). W jego skład wchodzą publikacje źródeł, opracowania dziejów powszechnych i Polski, encyklopedie i słowniki (językowe i specjalistyczne), bibliografie oraz czasopisma. Czytelnicy mają dostęp do internetu.W bibliotece istnieje także możliwość wykonania kserokopii (z opracowań wydanych po 1945 roku).

Od 2002 roku wszystkie nowe nabytki biblioteki są wprowadzane do katalogu elektronicznego Biblioteki Głównej UMK.


Zobacz także:

do góry