Biblioteka Wydziału Nauk Pedagogicznych

Adres: ul. Asnyka 2a, 87 - 100 Toruń

Telefon: (+48-56) 611-4665

Adres WWW: http://biblioteki.umk.pl/pl/biblioteki/biblioteka-wydzialu-nauk-pedagogicznych


Biblioteką kieruje kustosz mgr Renata Jarzembska


Pod obecną nazwą Biblioteka Wydziału Nauk Pedagogicznych funkcjonuje od września 2007 r. tj. od momentu utworzenia Wydziału Nauk Pedagogicznych. Wcześniej występowała jako Biblioteka Katedry Pedagogiki, Biblioteka Instytutu Pedagogiki i Psychologii, Biblioteka Instytutu Pedagogiki. Zmianom nazwy towarzyszyły najczęściej zmiany struktur organizacyjnych dwóch komplementarnych katedr: Pedagogiki i Psychologii.

Faktycznym początkiem istnienia biblioteki był grudzień 1945 r., w którym dokonano pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej Katedry Pedagogiki. Są to pierwsze udokumentowane informacje o początkach tworzenia księgozbioru. Można uznać, że biblioteka obecnego Wydziału Nauk Pedagogicznych powstawała razem z tworzącym się Uniwersytetem Mikołaja Kopernika.

Dosyć długą historię działalności biblioteki przypieczętowano aktem powołania Wydziału Nauk Pedagogicznych i w jego ramach organizacyjnych również biblioteki. W roku 2008 dwa współistniejące księgozbiory psychologii i pedagogiki scalono w jeden księgozbiór biblioteki wydziałowej. Polityka gromadzenia zbiorów podporządkowana jest charakterowi biblioteki. Podstawowymi zadaniami wydziału są prowadzenie badań naukowych i działalność dydaktyczna. Te cele wspieramy gromadząc książki i czasopisma z pedagogiki, psychologii, socjologii edukacji, teorii edukacji i szkolnictwa, historii oświaty, ogólnych zagadnień filozofii i kultury etc.

Całość zbiorów biblioteki (druków zwartych i czasopism) jest udostępniona online w katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej i w NUKAT (Narodowym Uniwersalnym Katalogu). Wszystkie wypożyczenia rejestrowane są komputerowo; czytelnik może samodzielnie zamówić oraz przedłużyć książkę i podłączyć się pod książkę wypożyczoną
iblioteka WNP gromadzi książki i czasopisma z wielu dziedzin nauk pedagogicznych zgodnie z profilem naukowo-dydaktycznym Wydziału.

Księgozbiór w Bibliotece Wydziału Nauk Pedagogicznych liczy (stan na dzień 31.12.2008):

* druki zwarte - 29 670 wol
* czasopisma - 3 130 wol (w tym 119 tytułów)

Całość księgozbioru jest skatalogowana i widoczna w katalogu online Biblioteki Uniwersyteckiej i w NUKAT (Narodowym Uniwersalnym Katalogu);
* od dnia 1.01.2008 nie jest uzupełniany "tradycyjny" katalog kartkowy (alfabetyczny i rzeczowy); publikacje wydane po tym terminie dostępne są jedynie w katalogu komputerowym.


Zobacz także:

do góry