Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji

Adres: ul. Gagarina 15, 87 - 100 Toruń

Telefon: (+48-56) 611-4031

Adres WWW: http://biblioteki.umk.pl/pl/biblioteki/biblioteka-wydzialu-prawa-i-administracji


Biblioteka kieruje mgr Jolanta Bednarska


Przez lata swojego istnienia Biblioteka WPiA podlegała wielu zmiano, aby rozkwitnąć i dążyć do ulepszenia. Biblioteka powstała w wyniku scalenia Bibliotek Zakładowych naszego Wydziału. Kierowali nią kolejno:

1. mgr Adam Piskorski -- 1977 - 1978
2. dr Grażyna Grabarczyk -- 1978 - 1983
3. mgr Jolanta Bednarska -- 1983 - 1994
4. mgr Grażyna Kasprzak -- 1994 - 2000
5. mgr Ludmiła Ossowska-Hahn -- 2000 - 2004
6. mgr Marzenna Cupa -- 2004 - 2009

Nad możliwością utworzenia jednej wspólnej Biblioteki dla WPiA dyskutowano już w roku 1966. Na Wydziale funkcjonowało wówczas 15 Bibliotek Zakładowych. Ich wspólny księgozbiór szacowano na ok. 26 000 woluminów. Tworzono katalogi, uzupełniano zbiory, jednak do scalenia jednostek nie doszło. W latach 1973-1974 istniało już 19 Bibliotek Zakładowych, z których największy księgozbiór posiadała Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa (ok. 5400 woluminów). W styczniu 1974 roku wspólne zasoby Bibliotek wynosiły ok. 50 000. W dokumentacji znajdujemy wzmiankę o kolejnych planach połączenia Bibliotek.

Dnia 1 października 1977 roku czytelnikom udostępniono Bibliotekę Wydziałową. Był to jeden pokój - czytelnia na 10 miejsc, jedno miejsce do pracy dla bibliotekarza oraz pomieszczenie magazynowe na książki. Nad wszystkim czuwał jeden bibliotekarz. Zatem trudno było sprawić, by Biblioteka stała się centrum realizacji potrzeb czytelników.

Sytuacja zmieniła się, gdy we wrześniu 1978 roku Biblioteka otrzymała nowe pomieszczenie - czytelnie na 30 miejsc. Stworzono katalog alfabetyczny; dokumentację prowadzono na bieżąco. Uzupełniano księgozbiór, a wydawnictwa UMK otrzymywano w formie darów. Rok 1978 był pierwszym pełnym rokiem działalności Biblioteki Wydziałowej. Księgozbiór liczył wówczas 3 185 woluminów książek i 277 woluminów czasopism.  W roku tym wypożyczono 612 woluminów. Na miejscu skorzystano z 153 egzemplarzy.

Oficjalne otwarcie Biblioteki nastąpiło 1 października 1978 roku. W roku 1986 do jej dyspozycji oddano kolejne 20m kwadratowych. W maju 1988 r. przyznano dodatkowe 1/2 etatu. W latach 90-tych zaczęło wzrostach zainteresowanie zbiorami Biblioteki. Bibliotekę przeniesiono do pomieszczeń magazynowych dawnej "Harmonijki". Niestety warunki nie spełniały oczekiwań odwiedzających Bibliotekę. Pomieszczenie nie było wygłuszone, a cyrkulacja powietrza zła. W tym czasie w Katedrze Prawa Karnego istniała Biblioteka z jednym etatem bibliotekarskim. W roku 1994 połączono ja z Biblioteką Wydziału Prawa i przyznane nowe pomieszczenie. Od tego momentu Biblioteka posiadała 3 etaty bibliotekarskie. XXI wiek diametralnie zmienił  wizerunek Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji UMK. W lipcu 2000 roku przeniesiono ja do nowego budynku Collegium Juridicum przy ul. Gagarina 15. Dziekanem Wydziału obecnie jest dr hab. Andrzej Sokala prof. UMK.

Dziś Biblioteka posiada 6 etatów. Zajmuje powierzchnię 2 170 metrów kwadratowych (2 poziomy w tym 670 metrów zajmują Wypożyczalnia,  Czytelnia Studencka - na 86 miejsc, Czytelnie Profesorska - na 16 miejsc, hall katalogowy, magazyny, pomieszczenie biurowe oraz terminale komputerowe - 16 stanowisk). Natomiast 1 500 m kwadratowych zajmuje magazyn w piwnicy. A piwnice z magazynem górnym łączy winda towarowa. Zbiory gromadzone w Bibliotece maja charakter naukowo-monograficzny. Odwiedzający nas użytkownicy mogą na miejscu skorzystać z czasopism bieżących polskich i zagranicznych, książek z aktualnym stanem prawnym (w czytelni studenckiej - wolny dostęp).Do dyspozycji Użytkowników Biblioteka posiada prawnicze programy komputerowe: Lex, Lex Polonica, Polska Bibliografia Prawnicza. W Październiku została uruchomiana strona Internetowa Biblioteki przygotowana przez Panią mgr Marzennę Cupę oraz Pana mgr Marcina Berduszka.

Na terenie Biblioteki organizowane są wystawy tematyczne np. okazji Jubileuszy, Konferencji czy Wystawy Sztuki.


Zbiory Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji obejmują wydawnictwa zwarte (książki) oraz ciągłe (czasopisma) polskie i zagraniczne z różnych dziedzin prawa, a także dziedzin pomocniczych, o charakterze naukowo-monograficznym. Dodatkowo w czytelni dostępna jest, powstała w 2007 roku - Mała Biblioteka Prawa Niemieckiego. Na dzień 31 grudnia 2009 roku stan księgozbioru stanowią ok. 57 tysięcy woluminów książek jak również ok. 90 tytułów czasopism polskich i ok. 50 tytułów czasopism zagranicznych. Biblioteka również gromadzi publikacje Pracowników Wydziału Prawa i Administracji, których wykaz dostepny jest w zakładce Publikacje Pracowników WPiA, a opisy wprowadza do bazy EKSPERTUS.


Zobacz także:

do góry