Klub Jantar

Osiedlowy klub przy Spółdzielni Mieszkaniowej Rubinkowo.

Data powstania: 1989 r.

Adres: ul. Dziewulskiego 12, 87-100 Toruń

Telefon: (56) 639-86-47

Adres WWW: http:\\: www.rubinkowo.pl


Od 1989 r. kluby Rubinkowa (Rubin i Jantar) działają w ramach Działu Społeczno – Wychowawczego Spółdzielni, którym kieruje Halina Kowalska.
Klub Jantar oferuje szeroki wachlarz zajęć oraz propozycji kulturalnego i aktywnego spędzania czasu m.in. organizując wyjazdy do bydgoskiej opery.
Ponadto prowadzi świetlice środowiskowe dla dzieci, którym zapewnia pomoc wychowawczą, dydaktyczną i terapeutyczną. Świetlice działają w ramach „Programu profilaktyki i terapii dla dzieci, młodzieży i dorosłych zagrożonych uzależnieniami” wspoółfinansowanego przez Gminę Miasta Toruń. W ramach tego programu w Jantarze od 2010 r. organizowane są:

• warsztaty psychoedukacyjne „Szkoła dla rodziców”
• punkt konsultacyjny dla poszukujących pomocy członków rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu
• grupy wsparcia Al.-Anon które m.in. opiekują się dziećmi z rodzin czynnych alkoholików, organizują zabawy taneczne, współpracują z placówkami prowadzącymi profilaktykę dla toruńskiej społeczności np. Klubem Flisak.


Aktualna oferta:

• Klub Przedszkolaka – zajęcia dla dzieci w wieku 3-4 lat
• Świetlica Środowiskowa – dzla dzieci w wieku 7-12 lat
• Klub Tańca Towarzyskiego – nauka tańca dla dzieci i młodzieży
• Zespół Tańca Nowoczesnego „Wir”
• Break Dance
• Tai Chi – medytacja w ruchu, chińska sztuka harmonijnych i delikatnych ćwiczeń zapewniających doskonałe zdrowie i redukujących stres
• Kick Boxing (sztuka walki)
• Gimnastyka dla seniorów
• Plastyka – zajęcia dla dzieci i młodzieży
• „Szkoła dla rodziców” – warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców w ramach Miejskiego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• Punkt Konsultacyjny dla zdrowiejących alkoholików i ich rodzin – w ramach Miejskiego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• Klub Żeglarski
• Kursy komputerowe dla seniorów
• Szkoła tańca argentyńskiego


Zobacz także:
Klub Rubin

do góry