Klub "Ośmiu Wspaniałych" Młodzieżowego Wolontariatu MDK

Adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Przedzamcze 11/15, 87-100 Toruń

Adres WWW: http://www.mdktorun.pl/index.php?id=83&l=pl


Klub "Ośmiu Wspaniałych" Młodzieżowego Wolontariatu MDK w Toruniu


Kluby „8 Wspaniałych” zaczęły powstawać w całej Polsce od 1994 r. na bazie Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych,” realizowanego początkowo tylko w Warszawie. Dziś ideę młodzieżowego wolontariatu realizuje ponad 200 miast. Toruński Klub był jednym z pierwszych. Początkowo działał w OPP „Dom Harcerza”. W 2002 r. został przeniesiony do Młodzieżowego Domu Kultury i jego opiekunem została Magdalena Illeczko. Praca Klubu oparta jest na programie wychowawczym „Wychowanie przez pracę i pomoc słabszym” Joanny Fabisiak - Prezesa Fundacji „Świat na Tak” w Warszawie.


Klub to miejsce ludzi o dobrych sercach, mądrych pomysłach i pragnieniu niesienia pomocy. Zrzesza osoby otwarte i kreatywne, z pozytywną postawą. Działania Klubu opierają się na wolontariackiej pracy na rzecz innych, bezinteresownej pomocy i wsparciu dla nich w trudnych chwilach. Członkami Klubu są osoby w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, laureaci i sympatycy konkursu "Ośmiu Wspaniałych", a także osoby, które chcą robić coś dobrego dla drugiego człowieka.


Wolontariuszy obwiązuje Regulamin Klubów Ośmiu - Młodzieżowego Wolontariatu, a przede wszystkim 2 zasady:
– zasada osobistej pracy i zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
– zasada etyczna "wstyd za zło".


W działania Klubu wpisany jest roczny plan pracy Klubów Ośmiu, który ustala Ogólnopolska.


Kapituła Klubów Ośmiu. Są to akcje obowiązkowe, które powinny być zrealizowane przez wszystkie Kluby działające w całej Polsce. Przy organizowaniu i realizacji poszczególnych akcji każda osoba należąca do Klubu może wyrazić swoje zdanie, wszystkie są tak samo ważne, a decyzje podejmowane są wspólnie przez ogół członków.


Klubowicze na co dzień pracują na rzecz osób niepełnosprawnych, osób chorych i umierających, starszych, rówieśników, dzieci i całego społeczeństwa. Podstawą funkcjonowania w Klubach jest przyjaźń i szczerość.


Najważniejszymi imprezami cyklicznymi są:
• Karnawałowy Bal Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej•
Spotkania profilaktyczne „Bądź Świadom” – program dla klas gimnazjalnych
• Wigilia Polska – akcja dzielenia się chlebem i dobrym słowem z mieszkańcami miasta
• Dzień Babci i Dziadka – program dla seniorów z DPS na Wrzosach w Toruniu
• Targi Edukacyjne dla szkół gimnazjalnych
• ASON - Artystyczne Spotkania Osób Niepełnosprawnych
• Targi Zainteresowań


Obok pomagania innym celem Klubu jest także stworzenie dla wolontariuszy grupy wsparcia.


Od września 2009 r. Fundacja „Świat na Tak” realizuje projekt „Kluby Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu, jako skuteczna metoda przeciwdziałania przemocy”, który zakłada stworzenie sieci lokalnych liderów Młodzieżowego Wolontariatu w 16 województwach. Od stycznia 2010 r. opiekun Klubu Ośmiu w MDK - Magdalena Illeczko jest koordynatorem Klubów Ośmiu w województwie kujawsko-pomorskim.


źródło: http://www.mdktorun.pl/index.php?id=83&l=pl
Dyrekto MDK w Toruniu Ewa Skonieczka


Zobacz także:

do góry