Biblioteka Katedry Filologii Klasycznej

Adres: ul. Fosa Staromiejska 3 , 87 - 100 Toruń

Telefon: (+48-56) 611-3566

Adres WWW: http://biblioteki.umk.pl/pl/biblioteki/biblioteka-katedry-filologii-klasycznej


Biblioteką kieruje mgr Milena Małgorzata Śliwińska

Historia
Seminarium Filologii Klasycznej powołano na Wydziale Humanistycznym w 1945 roku. Jego siedzibą był początkowo Dom Studencki nr 1, później zaś Collegium Minus, następnie przeniesiono Collegium Maius, gdzie znajduje się do chwili obecnej, już jako Katedra Filologii Klasycznej. W momencie powołania Seminarium zaczął również powstawać księgozbiór. Początkowo niewielki ? około 400 woluminów. Ale i ta, jak na dzisiejsze czasy, skromna liczba, była trudna do skompletowania. Tego karkołomnego zadania podjął się prof. Stefan Srebrny i dr Zofia Abramowiczówna. W księgarniach i antykwariatach udało się im znaleźć zaledwie 8 książek ? gramatyk i dzieł podstawowych, które stały się zalążkiem dla biblioteki.

Mimo trudności księgozbiór powiększał się. Przychodzące transporty poniemieckich książek z innych miast oraz wyjazdy do okolicznych miejscowości, w których były polskie lub niemieckie gimnazja, w poszukiwaniu klasycznego księgozbioru, zaczęły przynosić rezultaty. W Bibliotece znalazł się książki z Nakła, Koszalina, Białogardu, Bydgoszczy, Chełmna, Kętrzyna. Do Biblioteki zaczęły również spływać książki nowsze, kupowane za granicą. Księgozbiorem opiekowali się i opracowywali go młodsi pracownicy naukowi.

Kiedy w latach 50. w Katedrze narodziła się idea opracowania słownika grecko-polskiego, pracownicy zaczęli sprowadzać potrzebne im do tego teksty, dużą jednak pomocą był zbiór książek, który był na miejscu w Bibliotece, liczącej wtedy ponad 5000 woluminów. Po śmierci prof. Srebrnego do Biblioteki trafiła filologiczna część jego księgozbioru, około 1000 woluminów, dotyczących przede wszystkim teatru. W 1988 roku ? po śmierci prof. Abramowiczówny ? do księgozbioru Biblioteki zostały włączone zbiory Profesor. Wszystkie książki były opatrzone exlibrisem.

Biblioteka w latach 1978?1982 liczyła 10000 woluminów, a księgozbiorem zaczęła opiekować się mgr Krystyna Wyszomirska. Następnie, do marca 2009 roku, funkcję bibliotekarki w Katedrze sprawowała mgr Zofia Moszczyńska. 1 października 1998 roku Biblioteka została przeorganizowana - stworzono czytelnię połączoną z wypożyczalnią. Obecnie bardzo cenny klasyczny księgozbiór jest katalogowany w systemie komputerowym a prace i artykuły naukowe pracowników Katedry wprowadzane są do bibliograficznej bazy Expertus.

W Bibliotece znajdują się teksty starożytnych autorów greckich i łacińskich, przekłady, podręczniki do nauki języka łacińskiego i greckiego, historii literatury greckiej i rzymskiej, a także opracowania poświęcone literaturze, historii, sztuce antycznej i filozofii.

1. JSTOR: portal skolerowany z bazą danych, zawierający m.in. pełne teksty zagranicznych czasopism filologicznych.

Portal pomaga naukowcom, badaczom i studentom docierać i wykorzystywać szeroki zakres treści zamieszczonych w archiwum cyfrowym. W bazie znajduje się ponad tysiąc czasopismach naukowych i innych materiałów.

2.  Książki: ok. 15 tys. vol., w Bazie HORIZON

3.  Prace doktorskie i magisterskie: 276 vol.

4.  Katalogi:

1. kartkowe: alfabetyczny książek, czasopism, prac magisterskich, LOEB i TEUBNER.
2. internetowy BU UMK.

5. Czasopisma: 78 tytułów

a.  polskie:

* Nowy Filomata,
* Meander,
* Języki Obce w Szkole,
* Eos,
* Vox Patrum.b. zagraniczne:

* Archaeologia Homerica,
* Archaeological Reports,
* Classical Philology,
* Glotta,
* Gnomon,
* Eranos,
* Hermes,
* The Journal of Hellenic Studies,
* The Journal of Juristic Papirology,
* Lustrum,
* Mnemosyne. Series IV,
* Mnemosyne - Supplementum,
* Museum Helveticum,
* Philologus,
* Rheinisches Museum fur Philologie,
* Rivista di Filologia,
* Revue des Etudes Anciennes,
* Revue des Etudes Grecques.


Zobacz także:

do góry