Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

Adres: Toruń, Rynek Nowomiejski 17

Telefon: 56 645 15 88

Adres WWW: http://www.galeriadziecka-eduart.pl


Siedziba:
Toruń, Rynek Nowomiejski 17
tel. /+48 56/ 65 39 770
tel. /+48 56/ 62 27 534
tel./fax /+48 56/ 62 10 060


Sekretariat:
ul. Kościuszki 41/47
tel. /+48 56/ 645 15 88
e-mail: sekretariat: gioptd@neostrada.pl


Dyrektorzy:
Dariusz Delik
Zofia Karpińska - 1982 (jako kierownik, od 1988 - jako dyrektor)
1964-1982 - Sławomir Siemianowski


Nagrody
1980
- Nagroda Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży
2003 - Nagroda Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej "Sztuka Młodym"


Historia:
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości dziecka powołana została decyzją Rady Miejskiej Torunia w kwietniu 1964 r. jako instytucja miejska. Przez kilka miesięcy była we władaniu Toruńskiego Towarzystwa Kultury, a w 1977 r. stała się oddziałem Muzeum Okręgowego, by usamodzielnić się 11 lat później. W 1966 r. decyzją ówczesnego wojewody Bernarda Kwiatkowskiego Galeria zostaje połączona z Państwową Galerią Sztuki "Wozownia" i wkrótce nowa instytucja zaczyna funkcjonować pod nazwą Państwowa galeria sztuki i Ośrodek Edukacji Plastycznej "Dyptyk". Jednak już 2 lata później nowy wojewoda Wojciech Daniel rozdziela obie galerie i przywraca im dawne nazwy. Od 1999 r. tj. od reformy administracyjnej kraju, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka, jako instytucja wojewódzka podlega Marszałkowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


Zobacz także:

do góry