Biblioteka Uniwersytecka

Data powstania: 1945

Adres: Gagarina 13, 87-100 Toruń

Telefon: (+48-56) 611-4408, (+48-56) 611-2284

Adres WWW: http://www.bu.umk.pl/


Od 2007 r. Bibliotekę Uniwersytecką tworzą: • Biblioteka Główna,

 • Biblioteka Medyczna Collegium Medicum oraz

 • 20 bibliotek wydziałowych i instytutowych,


stanowiąc jednolity system biblioteczno-informacyjny UMK. W 2009 roku Biblioteka zatrudniała pracowników na 165,5 etatach, wśród których jest 7 bibliotekarzy dyplomowanych i 8 osób ze stopniem doktora.


Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu kieruje od 2010 r. Dyrektor dr Krzysztof Nierzwicki.


Stan zbiorów Biblioteki Głównej w dniu 31.12.2009 roku: • książek 1.121.901 wol.

 • czasopism 553.908 wol.

 • zbiorów specjalnych 433.844 jednostek


Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej mogą być wyszukiwane w katalogu komputerowym dostępnym pod adresem:
http://www.bu.umk.pl/
Struktura Biblioteki Uniwersyteckiej • Dyrekcja

 • Sekretariat

 • Oddział Informacyjno-Bibliograficzny

 • Oddział Gromadzenia I Opracowania Zbiorów

 • Oddział Kolekcji Dziedzinowych

 • Oddział Udostępniania I Magazynów

 • Oddział Czasopism

 • Oddział Kontroli I Selekcji Zbiorów

 • Oddział Zbiorów Specjalnych

 • Samodzielna Sekcja - Archiwum Emigracji

 • Samodzielna Sekcja - Gabinet Historii Nauki I Dokumentów Życia Społecznego

 • Samodzielna Sekcja - Muzeum Uniwersyteckie

 • Oddział Komputeryzacji I Digitalizacji Zbiorów

 • Oddział Konserwacji I Zabezpieczenia Zbiorów

 • Księgozbiór Wydzielony-Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny W Grudziądzu

 • Zespół Administracyjno-Gospodarczy


Historia
Biblioteka Uniwersytecka powstała w 1945 roku na mocy Dekretu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1945, zatwierdzonego przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej w dniu 11 września 1945 r. Biblioteka została otwarta dla czytelników w maju 1947 roku. W chwili otwarcia księgozbiór liczył 44 tys. woluminów. Podstawy księgozbioru stworzyły zbiory licznych instytucji, biblioteki podworskie, szkolne i prywatne - głównie z terenu Pomorza - oraz dary bibliotek krajowych i zagranicznych.


Pierwszą siedzibą Biblioteki był gmach Towarzystwa Naukowego w Toruniu, w którym bibliotekarze gromadzili i opracowywali zbiory od czerwca 1945 r. W 1947 r. Biblioteka  otrzymała gmach przy ul. Chopina, a w 1973 r. przeniosła się do nowego budynku przy ul. Gagarina 13, specjalnie dla niej zaprojektowanego i zbudowanego w miasteczku akademickim na toruńskich Bielanach, gdzie mieści się do dziś.


Od 1947 r. Biblioteka otrzymuje egzemplarz obowiązkowy druków wydanych w Polsce, co kształtuje jej zasób główny. Biblioteka gromadzi też kolekcje specjalnych: Pomeranica, Baltica, Vilniana, Copernicana , Toruniensia i zbiory emigracyjne.


Zobacz także:
Bednarek-Michalska , Bożena

do góry