Biblioteka Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych

Adres: ul. Stefana Batorego 39 L, 87-100 Toruń

Telefon: (+48-56) 611-2107

Adres WWW: http://biblioteki.umk.pl/pl/biblioteki/biblioteka-wydzialu-politologii-i-studiow-miedzynarodowych


Biblioteką kieruje mgr Marzenna Cupa

Biblioteka Katedr Politologii i Stosunków Międzynarodowych powstała1 czerwca 2002 roku z połączenia wyodrębnionych księgozbiorów : Biblioteki Filozofii, Socjologii, Historii oraz Biblioteki Głównej UMK. Otrzymane w darze książki, zostały wpisane do inwentarza i skatalogowane.

Swoją działalność rozpoczęła Biblioteka 1 grudnia  2002 roku. Początkowo udostępniona została dla studentów i pracowników tylko czytelnia. Po kilku tygodniach, w ramach udostępniania zbiorów, rozpoczęto wypożyczanie książek w systemie : na rewers.

W tym samym czasie Biblioteka zaczęła proces gromadzenia książek poprzez : zakupy, dary oraz wymianę.

Po połączeniu Instytutu Politologii i Instytutu Stosunków Międzynarodowych, 1 września  2009 roku, utworzono Bibliotekę Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych, łącząc księgozbiory obu Instytutów.

Obecnie Biblioteka posiada ponad 10 000 voluminów książek z dziedziny : politologii, stosunków międzynarodowych, komunikacji społecznej, dziennikarstwa, Unii Europejskiej i innych pokrewnych dziedzin zgodnych z profilem Biblioteki.

Biblioteka gromadzi również czasopisma polskie i zagraniczne (119 tytułów) oraz mapy (64).

Stan zbiorów Biblioteki na 31.12.2009 r.
- książki 10.099 wol.
- czasopisma 155 tytułów, w tym: 144 tytuły polskie i 11 tytułów czasopism zagranicznych


Zobacz także:

do góry