Biblioteka Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Adres: Gagarina 13a, 87 - 100 Toruń

Telefon: (+48-56) 611-4625, (+48-56) 611-4782

Adres WWW: http://biblioteki.umk.pl/pl/biblioteki/biblioteka-wydzialu-nauk-ekonomicznych-i-zarzadzania


Biblioteką kieruje kustosz mgr Tomasz Rybiński

Biblioteka WNEiZ powstała w marcu 1969 roku. Podstawą zbiorów Biblioteki stał się księgozbiór przekazany przez byłą Katedrę Ekonomii Politycznej UMK - około 2000 woluminów. Zbiór ten systematycznie był uzupełniany przez zakupy i dary. W szczególności ostatnie lata przyniosły istotny wzrost księgozbioru. Obecnie księgozbiór Biblioteki WNEiZ obejmuje ponad 52 tys. woluminów książek oraz około 7 tys. woluminów czasopism i jest sukcesywnie powiększany. Z ogólnego księgozbioru Biblioteki w wolnym dostępie w czytelni znajduje się ponad 9 tys. woluminów książek, czasopisma krajowe bieżace i z lat poprzednich oraz czasopisma zagraniczne. Tylko czasopisma, których prenumerata wygasła, bądź przestały się ukazywać znalazły swoje miejsce w magazynie. Liczba odwiedzin w czytelni na 90 miejsc wynosi około 17 tys. rocznie. Zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki WNEiZ określa Regulamin Biblioteki. W Wypożyczalni Biblioteki zarejestrowanych jest blisko 4,5 tys. czytelników. Biblioteka WNEiZ aktywnie uczestniczy w opracowywaniu Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w systemie Expertus. Prowadzona jest stała wystawa najnowszych publikacji Pracowników i Doktorantów Wydziału oraz organizowane są wystawy okolicznościowe.
Stan zbiorów Biblioteki w dniu 31.12.2009 roku:
· książki – 52.015 wol.
· czasopisma – 6.726 wol.


Zobacz także:

do góry