Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa

Adres: 87-122 Grębocin k./Torunia, ul. Szkolna 31, muzeum.grebocin@wp.pl

Telefon: 56 674 92 00

Adres WWW: http://www.muzeum.grebocin.pl


Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie koło Torunia powstało w 2004 r. z inicjatywy Dariusza Subocza, konserwatora zabytków, który w 1996 r. zakupił będący w stanie ruiny gotycki kościół św. Barbary. Świątynia zbudowana przez Krzyżaków, została zamieniona w XVI w. na kościół ewangelicki. W latach 20. XX w. został pozbawiony funkcji sakralnych. Jeszcze przed II wojną światową budynek został wpisany do rejestru zabytków. W latach 60. i 70. XX w. podjęto próbę stworzenia w dawnym kościele biblioteki miejskiej jednak prace zostały wstrzymane w połowie realizacji. Muzeum nawiązuje do tradycji Papierni w Lubiczu oraz Drukarni Miejskiej w Toruniu.


Statut Muzeum określa podstawowe cele jednostki:
- gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnie związanych z historią papiernictwa światowego, polskiego i pomorskiego, oraz historią techniki  i technologii w przemyśle celulozowym, papierniczym i przetwórstwa papierniczego, drukarstwa i technologii a także historii piśmiennictwa
- inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych
- przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych
- zabezpieczanie i konserwacja muzealiów
- prowadzenie wystaw stałych i czasowych
- prowadzenie działalności oświatowej
- udostępnianie zbiorów dla celów naukowych, oświatowych i poznawczych
- opracowywanie i publikowanie prac popularno-naukowych z zakresu działalności Muzeum
- prowadzenie działalności wydawniczejMuzeum posiada następujące działy: dział piśmienniczy, w którym młodzież poznaje historię materiałów piśmienniczych, technologię produkcji farb i zasady tworzenia iluminowanego kodeksu, dział papierniczy, w którym goście poznają historię papiernictwa europejskiego i azjatyckiego, dział drukarski, gdzie turyści mogą się zapoznać z sylwetką Jana Gutenberga oraz z metodami produkcji czcionek w Europie i Azji. Muzeum ma charakter muzeum interaktywnego, gdzie oprócz zdobywania wiedzy, goście mają szansę uczestniczyć w warsztatach, podczas których turyści piszą gęsim piórem, drukują na XIX-wiecznej prasie certyfikat pobytu w Muzeum oraz na koniec czerpią papier tradycyjnymi metodami.   


Zobacz także:

do góry