Młodzieżowy Dom Kultury

Adres: ul. Przedzamcze 11/15, 87-100 Toruń

Adres WWW: http://www.mdktorun.pl/index.php?id=15


Informacja o placówce:


Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu to placówka oświatowo-wychowawcza, zajmująca znaczące miejsce w procesie wychowania i pełniąca rolę miejskiego centrum kulturalnego dzieci i młodzieży. Głównym celem placówki jest wychowanie odbiorców sztuki, jej przyszłych twórców i aktywnych uczestników życia społecznego.


Ponadto placówka wyznacza sobie:
• Rozwój zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży.
• Wszechstronny rozwój duchowy, intelektualny i społeczny.
• Przygotowanie do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze.
• Kształtowanie aktywnego modelu spędzania czasu wolnego.


Działalność placówki obejmuje m.in.:
• działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, realizowaną w oparciu o stałe koła na rzecz dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 24 lat,
• Organizacja koncertów, spektakli, wystaw itp. jako prezentacja dorobku artystycznego,
• Organizacja miejskich koncertów (np. cykl koncertów pn. Nowa Scena Muzyczna),
• Organizacja konkursów i festiwali o zasięgu miejskim i wojewódzkim (np. konkurs poetycki „Wiersze, które lubimy”),
• Organizacja wyjazdów zespołów MDK na konkursy i festiwale o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
• Centrum Informacji Młodzieży (CIM) – miejsce bezpiecznej i wiarygodnej informacji dotyczącej kształcenia, czasu wolnego, wolontariatu, wypoczynku itp.; punkt informacyjny Eurodesk,
• Organizacja wypoczynku w czasie wakacji i ferii zimowych (obozy szkoleniowo-wypoczynkowe, warsztaty artystyczne),
• Realizowanie programów adresowanych do dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, jak również na rzecz dzieci biernych i niepełnosprawnych,
• Systematyczna współpraca ze szkołami np. w ramach programu pn. Edukacja Kulturalna,
• Współpraca z placówkami oświatowo-wychowawczymi, kulturalnymi oraz instytucjami samorządowymi Torunia i okolic,
• Współorganizacja imprez miejskich oraz zajęć skierowanych do uczestników okazjonalnych (np. Samorządowy Konkurs dla Nastolatków „8 Wspaniałych”, Święto Miasta),
• Wymiana międzynarodowa z młodzieżą z krajów Unii Europejskiej.


Rocznie z oferty MDK korzysta ponad 1100 uczestników zajęć stałych oraz kilkanaście tysięcy okazjonalnych.


Dzieje budynku przy ul. Przedzamcze – obecnej siedziby MDK


Budynek Młodzieżowego Domu Kultury znajduje się na terenie nadanym przez władze miasta Bractwu Strzeleckiemu (Kurkowemu) w 1489 r.


Teren ten miał być przeznaczony pod zabudowę, która miała służyć regularnym ćwiczeniom, zawodom strzeleckim i uroczystościom bractwa.


Najstarsze wzmianki o powstałym budynku pochodzą z końca XVIII wieku. Obok budynku głównego istniała oficyna boczna, kręgielnia, ustęp oraz drewniane budy i sierociniec. Zabudowania te prawdopodobnie zburzono w czasie rozbudowy w 1852 roku. W 1892 roku powstał projekt obecnie istniejącego budynku, który mieścić miał: restaurację, kuchnię, salę koncertową i salę zebraniową bractwa. Budynek został wzniesiony w stylu historyzującym z przewagą form neoromańskich. Jest to obiekt murowany z cegły, na niejednolitym rzucie: część północna na planie kwadratu, część południowa zaś – wydłużonego prostokąta; 3 kondygnacyjny, podpiwniczony, kryty dachem jednospadowym z mansardami w części wschodniej. Elewacje wykonane w cegle licowej z motywami dekoracyjnymi z cegły glazurowanej. W elewacji frontowej części północnej budynku skrajne osie wyodrębniono oknami z trójlistnie zwieńczonym biforium oraz ozdobnymi szczytami schodkowymi z polami wypełnionymi triforiami oraz rozetą, w osi południowej podwójny portal wejściowy. W elewacji frontowej obu części występują ozdobne fryzy międzykondygnacyjne oraz wieńczące. W 1893 roku dobudowano od południa budynek kotłowni wraz z maszynownią oraz ogniotrwałą klatkę schodową u zbiegu nowego i starego budynku. W 1900 roku przebudowano okno wystawowe, dobudowano scenę letnią oraz nową halę muzyczną na I piętrze.


Sala widowiskowa MDK to dawna sala do ćwiczeń bractwa, w której zachowała się scena i balkon oraz stiukowa dekoracja plafonu i ścian z dekoracją arkadową i motywami liści akantu w neobarokowej stylistyce.


Po wojnie w budynku bractwa mieściło się kasyno wojskowe. W 1958 roku przejęły go władze miasta i powstały tu zakłady dziewiarskie. Wówczas to prawdopodobnie zamalowano stiuki w sali widowiskowej i przeznaczono ją na halę krawiecką.


Decyzją Miejskiej Rady Narodowej w Toruniu 5 czerwca 1965 roku budynek przy ul. Przedzamcze 11/15 zostaje przekazany Wydziałowi Oświaty z przeznaczeniem na urządzenie Młodzieżowego Domu Kultury.


Wówczas przeprowadzono adaptację budynku; wszystkie pomieszczenia zostały odnowione: pomalowano ściany i ułożono podłogi. Niestety, ściany w sali widowiskowej znowu pomalowano na biało. Od 1967 roku rozpoczęła się działalność pozalekcyjna dla dzieci i młodzieży. Od tego czasu w budynku nie był przeprowadzany remont generalny, jedynie w latach dziewięćdziesiątych w sali widowiskowej był cyklinowany parkiet.


Dom Bractwa Strzeleckiego przy ul. Przedzamcze uznano za zabytek decyzją Konserwatora Pomorskiego 17 września 1930 roku. W 1996 roku został wpisany do rejestru zabytków województwa toruńskiego jako dobro kultury i jest pod stałym nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu.


Ważną datą w historii budynku jest rok 2006 – wówczas została odrestaurowana sala widowiskowa na I piętrze. Jej piękne zdobienia i wspaniały urok przez 50 lat zakrywały kolejne warstwy farby i kurzu. I wreszcie, dzięki staraniom ówczesnej dyrektorki Ewy Skonieczki, środkom Gminy Miasta Toruń, zaangażowaniu Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz firmy „Relief” (wykonawca renowacji) wyłoniła się przepiękna sala ze swoim niepowtarzalnym klimatem. Przy tej okazji została powiększona scena, odnowiono okotarowanie okien i sceny, zakupiono 180 miękkich, stylowych krzeseł, oraz piękny kryształowy żyrandol. Potrzeby remontowe siedziby MDK jednak były znacznie większe. Grzyb w piwnicy, dziurawy dach i niska estetyka pozostałych sal zmuszały dyrekcję do licznych działań w tym kierunku. I wreszcie w czerwcu 2010 roku rozpoczęto kompleksowy remont w oparciu o fundusze europejskie otrzymane przez Gminę Toruń w ramach programu rewitalizacji Starówki.

źródło: Dyrektor MDK w Toruniu Ewa Skonieczka


Zobacz także:
Zespół "Baby Jagi"
Sowińska , Lucyna

do góry