Powrót.

Młodzieżowy Dom Kultury

Najważniejsze cechy działalności MDK to dobrowolność, dostępność i otwartość. Stawia to duże wyzwania przed placówką. Bogata i ciekawa oferta, atrakcyjne metody pracy, wysoki poziom zajęć artystycznych gwarantuje wyspecjalizowana kadra pedagogów, którzy wychowują poprzez twórcze działanie. Wszystko to pozwala na osiągnięcie sukcesu w danej dziedzinie sztuki lub rodzaju działalności. Kadra pedagogiczna oraz zgrany zespół pracowników niepedagogicznych pracują wspólnie na dobre imię MDK i jej pozycję w mieście. Ważne jest motywowanie wychowanków do wysiłku i pracy nad sobą, a w konsekwencji dostrzeganie i prawidłowa ocena ich osiągnięć. Jednym z wymiernych efektów działalności artystycznej są zdobywane nagrody i wyróżnienia.


ZPiT ”Młody Toruń” jest laureatem wielu ogólnopolskich festiwali i przeglądów. Za swoją wieloletnią działalność został uhonorowany medalami: „Zasłużony dla Torunia”, „Zasłużony dla Województwa Toruńskiego”, oraz „Honorowy Medal Thorunium” z okazji Jubileuszu 45-lecia zespołu (2009);


Teatr Scena Młodych Studio ”P” jest wielokrotnym laureatem Ogólnopolskiego Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży w Poznaniu, a indywidualni uczestnicy zajęć teatralnych są co roku laureatami konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich (np. A. Chrupczak - I nagroda w Wojewódzkim Konkursie Interpretacje Aktorskie - 2009),


Na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Tańca w Warszawie (2006) Teatr Tańca Akro zdobył nagrodę - stypendium dla dwójki tancerzy i kierownika zespołu w formie warsztatów w Londynie i Budapeszcie.


Młodzież uczęszczająca na zajęcia w MDK ma możliwość reprezentowania Torunia nie tylko w Polsce ale i za granicą. Niektóre z zespołów wyraźnie zadbały o akcenty toruńskie w swym repertuarze. Coraz częściej władze miasta i województwa proponują zespołom z MDK wyjazdy do zaprzyjaźnionych miast partnerskich, są to m.in. w Hiszpania (Pampeluna), Niemcy (Poczdam), Holandia (Lejda), kraje nadbałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia), Serbia, Turcja, Grecja i Ukraina Część z tych wyjazdów była finansowana przez Urząd Marszałkowski lub Urząd Miasta. władze miasta i województwa są przekonane, iż zespoły z MDK godnie reprezentują Toruń i region Kujawsko - Pomorski.


Nauczyciele MDK to laureaci wielu nagród i odznaczeń. Swoją wiedzę i doświadczenia przekazują innym w formie artykułów i publikacji. Są zapraszani do jury w wielu konkursach miejskich i ogólnopolskich. Biorą udział w konferencjach naukowych np. w 2008 roku w organizowanej na UMK - II Konferencji pn. „Teatr w procesie nauczania. Nowe inspiracje” grupa teatralna „Drao” wystawiła etiudę ilustrującą referat wygłoszony przez nauczyciela MDK – panią Magdalenę Łubkowską. Pani Lucyna Sowińska od wielu lat zapraszana jest na Ogólnopolskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży w Poznaniu do prezentacji metod pracy artystycznej i wychowawczej Studia P. Pani Anna Bochenek jest uznanym artystą plastykiem i od wielu lat prowadzi ogólnopolskie warsztaty z dziećmi wybitnie zdolnymi organizowane przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci. Nauczyciele MDK są też bohaterami programów radiowych i telewizyjnych.


źródło: Dyrektor MDK w Toruniu Ewa Skonieczka


do góry