Powrót.

Młodzieżowy Dom Kultury

Współczesna działalność MDK w Toruniu:
Obecna oferta MDK obejmuje najważniejsze dziedziny kultury i sztuki dla dzieci i młodzieży. Placówka stara się odpowiadać na potrzeby środowiska lokalnego oraz zmieniającej się rzeczywistości a wraz z nią powstającym potrzebom. Biorąc pod uwagę kadrę pedagogiczną oraz bazę jaką obecnie dysponuje, działalność pozalekcyjna obejmuje głównie nurt artystyczny, informację, wolontariat i dziennikarstwo. Prowadzone od pięciu lat przez R. Puzdrowską warsztaty dziennikarskie cieszą się wśród współczesnej młodzieży dużym zainteresowaniem. Młodzież poznaje pracę w radiu, telewizji, przeprowadza sondy dla lokalnej prasy. Od dwóch lat nawiązując do dawnych tradycji działa koło fotograficzne „FotoCyfra”, a w tej dziedzinie świetnie odnalazł się prowadzący zajęcia T. Misiaszek – Przybyszewski, który przypomniał sobie o swojej dawnej pasji i nawet napisał podręcznik o fotografii. Istotną formą jest działalność klubów, jako aktualna odpowiedź na młodzieżowe trendy w kulturze (fantastyka, capoeira, anime itp.). Zadaniem klubu i opiekuna jest poznać treść, nadać wymiar i ukierunkować na odpowiednie wartości, nigdy nie negować danego nurtu.


Zespoły artystyczne prezentują swój dorobek w postaci koncertów, spektakli i wystaw plastycznych. Premiery teatralne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, ale także widzów dorosłych – ludzi kultury i teatru. Działalność teatralna w MDK cały czas jest mocną stroną placówki. Obok uznanych grup działających w MDK powstały nowe, które już zdobywają widzów i uznanie krytyków. Jest to dziecięca grupa „Drao”, pracująca pod opieką Magdaleny Łubkowskiej – Stanisławskiej, młodzieżowy Teatr „Bezimienni”, którego opiekunem jest Małgorzata Chojnowska-Wiśniewska (aktorka i pedagog). Zespoły instrumentalno wokalne od 7 lat prowadzi Igor Nowicki, ich nazwy i składy zmieniają się często, ale warto wymienić takie grupy jak „Funkwagen” (zdj. Nr… ) , „Antykwariat”, grający na wysokim poziomie jazz, ale również zespół z krainy łagodności „Do Wynajęcia” – prowadzony przez Dariusza Walichniewicza. Od trzech lat można też poznać podstawy gry na gitarze klasycznej (Nikodem Wróbel); „Iskierki” to dziecięca grupa wokalna pod kierunkiem Sławomira Sławińskiego. Do rodziny zespołów tanecznych trzy lata temu dołączyła grupa tańca towarzyskiego „Corta Jaca”. Młodych pasjonatów tańca objęła opieką pedagogiczną E. Skonieczka, technicznie szkoli - Ania Kannenberg.


Obok zajęć w stałych formach, MDK jest organizatorem wielu imprez okolicznościowych oraz konkursów. Najnowsze przedsięwzięcia to konkurs plastyczno-literacki „Inspirowane poezją” oraz przegląd piosenki poetyckiej pn. „Szkolna Scena Piosenki i Poezji”, współorganizowany ze Szkołą Podstawową nr 28 na czele z jego twórcą Jarosławem Cwynarem. W wyniku tej współpracy została rozszerzona formuła konkursu o kategorię „szkoły ponadgimnazjalne” i w 2010 roku odbyły się pierwsze przesłuchania śpiewających licealistów w sali widowiskowej MDK. Od 2011 roku konkurs będzie miał zasięg wojewódzki.


Nadal prowadzona jest działalność przedpołudniowa w postaci Edukacji Kultarlnej dla szkół. Propozycja ta została rozszerzona o kilka dziedzin takich jak plastyka, teatr, historia Torunia, tradycje polskie. Jedną z ciekawszych jest lekcja prowadzona przez R. Puzdrowską pn. „Tradycja Andrzejkowa a współczesność” przy współudziale kapeli i śpiewaków z ZPiT „Młody Toruń”.


Tradycją są uroczyste Jubileusze zespołów, które funkcjonują w placówce dłużej niż 5 lat. Swój dorobek z tej okazji prezentują toruńskiej publiczności w Sali widowiskowej MDK oraz najpiękniejszych salach miasta (Teatr im. W. Horzycy, „Baj Pomorski, Aula UMK itp. ). Są to następujące zespoły i ich stali nauczyciele - opiekunowie:


• ZPiT „Młody Toruń” (46 lat) - Katarzyna Bilska – kierownik pracowni
• Kapela - Aleksander Mozol , od 2005 r. Krzysztof Pilarski
• Śpiewacy - Leszek Miliński, akompaniament - Maria Korczyńska
• Scena Młodych Studio ”P” (38 lat) - Lucyna Sowińska
• Korporacja Taneczna „Baby Jagi” (25 lat) - Jolanta Michalak
• Pracownia plastyczna „Hortus”(8 lat) - Anna Bochenek (19 lat prowadzi zajęcia plastyczne)
• Teatr „Do Skutku” (dawniej ”Młodyżywiec”) - Tadeusz Misiaszek-Przybyszewski
• Teatr PIG z o.o. - Hanna Sierdzińska
• Zespół Taneczny „Ceinat” ( 18 lat) - Marzanna Midura-Szymańska
• Teatr Tańca „AKRO” (17 lat) - Joanna Miś-Fudali
• Przedszkolaki „Psotki i Śmieszki” (15 lat) - Jolanta Łukaszewicz, Dariusz Walichniewicz• Pracownia rysunku i malarstwa (12 lat) - Zofia Popielarz
• Centrum Informacji Młodzieży (10 lat) -Maria Cieszyńska, Magdalena Illeczko, Magdalena Wilczek
• Klub „8 Wspaniałych” (9 lat) - Magdalena Illeczko
• Zespoły instrumentalno-wokalne - Leszek Miliński, Anita Dąbrowska, Igor Nowicki


Swoją 50. rocznicę działalności odnotował też MDK – jako placówka wychowania pozaszkolnego Torunia w 2001 r., a 55. rocznica (2006) zbiegła się z uroczystym otwarciem Sali widowiskowej po remoncie. Z tej okazji odbył się wspaniały koncert i częstowano tortem.


Od 30 lat w MDK organizowany jest poetycki miejski konkurs dla młodzieży gimnazjalnej pn. „Wiersze, które lubimy”. Gospodarzami Konkursu są Lucyna Sowińska i jej Scena Młodych Studio P: przeprowadzają eliminacje i przygotowują finał, który odbywa się w nastrojowej sali Studia P.


Do tradycji MDK weszły też koncerty pn. „Złote Miotły”, w których organizację zaangażowane są najbardziej Jolanta Michalak i Renata Puzdrowska. Podczas tych koncertów uczestnicy zespołu - Korporacja Taneczna „Baby Jagi” otrzymują złote statuetki w kształcie mioteł za systematyczną pracę i zaangażowanie w życie zespołu. Goście honorowi to Prezydent Miasta wraz z Radnymi oraz władze oświatowe. Koncerty te cieszą się ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców miasta i od 2004 roku są doskonała reklamą zespołu.


Od czterech lat ( od 2006) MDK bierze czynny udział w Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Każdego roku pracownia plastyczna „Hortus” prowadzona przez Annę Bochenek opracowuje wspólny program z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK. Był też Teatr Tańca Akro i Teatr PIG z o.o. . Anna Bochenek była też jednym z głównych twórców części plastycznej interdyscyplinarnego konkursu pn.„Sen o Ziemi”. Obok prac plastycznych swoje sny uczestnicy konkursu opowiadali również w formie literackiej, jak również w formie tańca. Każdego roku zmieniana była nieco formuła, ale plastyczna część była niezmiennie. Konkurs był organizowany przy znacznej pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w latach 1998 - 2007.


Od 2008 roku do kalendarza imprez MDK weszły dwie duże imprezy charytatywne organizowane przez Klub „8 Wspaniałych” pod opieką M. Illeczko . Są to Artystyczne Spotkania Osób Niepełnosprawnych oraz Karnawałowy Bal Integracyjny organizowany przy dużej pomocy miejskiego Wydziału Zdrowia. Działalność charytatywna jest bardzo bliska i dobrze znana młodzieży MDK. Zespoły uczestniczą w wielu koncertach na rzecz innych np. koncert ZPiT „Młody Toruń” na rzecz Fundacji Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (maj 2010), a dzieci z pracowni plastycznej od wielu lat malują bombki choinkowe dla oddziału hematologii Szpitala Miejskiego w Toruniu.


W 2008 roku rozpoczęła również swoją działalność „Nowa Scena Muzyczna” – cykl koncertów w wykonaniu młodych, niszowych artystów w interesującej oprawie i wyjątkowym klimatem. Nad całością czuwa Iwona Ziemińska-Bącal.


W czasie ferii szkolnych i wakacji, organizowane są otwarte warsztaty artystyczne w placówce, zimowe obozy szkoleniowo-wypoczynkowe (ZPiT ”Młody Toruń”), letnie obozy plenerowe pracowni plast. „Hortus” w Górznie i wyjazdy zagraniczne zespołów na festiwale i konkursy krajowe i międzynarodowe, gdzie z wielkim powodzeniem zespoły MDK reprezentują miasto i Polskę. Odbywa się również wymiana zagraniczna np. z zespołem folklorystycznym z Serbii w 2008 r. oraz polsko niemieckie seminarium (Berlin – Toruń) pn. „Wolność – jest bezgraniczna” w 2010 roku.


Placówka współpracuje z licznymi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi m.in. Teatrem „Baj Pomorski” i Teatrem W.Horzycy, CK ”Dwór Artusa, Muzeum Etnograficznym, UMK, Pałacem Młodzieży w Bydgoszczy, Centrum Kultury w Krakowie. W 2008 roku nawiązano współpracę z Bułgarskim Instytutem Kultury w Warszawie, czego efektem były wystawy prezentowane w Galerii MDK m.in. „Cyrylica – nowy alfabet w Unii Europejskiej” MDK jako placówka miejska bierze czynny udział w życiu kulturalnym miasta uczestnicząc w najważniejszych imprezach miejskich np. Święto Miasta (24. czerwca), Święto Muzyki (21. Czerwca), jak również w ważnych uroczystościach i obchodach np. koncert w wykonaniu zespołów z MDK dla mieszkańców miasta w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego z okazji 20. rocznicy wolnych wyborów w Polsce.


źródło: Dyrektor MDK w Toruniu Ewa Skonieczka


do góry