Biblioteka Wydziału Humanistycznego

Adres: ul. Fosa Staromiejska 1a, 87 - 100 Toruń

Telefon: +48-56) 611-3619 / 3620

Adres WWW: http://biblioteki.umk.pl/pl/biblioteki/biblioteka-wydzialu-humanistycznego


Biblioteką kieruje Kustosz dyplomowany mgr Anna Bogłowska


Obecnie Biblioteka mieści się w budynku zbudowanym przed 2 wojną światowa na potrzeby banku, zwanym powszechnie ?Harmonijką?, wpisanym do rejestru toruńskich budowli zabytkowych. Księgozbiory Instytutu Socjologii i Instytutu Filozofii, które utworzyły Wydział  Humanistyczny, początkowo wraz z Instytutem Pedagogiki (obecnie odrębny Wydział Pedagogiki), tworzą celowo dobrany zbiór podstawowych tekstów, monografii i podręczników dotyczących wszystkich działów obu dyscyplin naukowych, a także opracowania przynoszące wyniki badań uczonych polskich i zagranicznych. Literaturę gromadzi się z uwzględnieniem sugestii pracowników naukowych obu Instytutów. Najstarszy jest księgozbiór filozoficzny, zapoczątkowany w latach 50-tych XX w. przy wówczas istniejącym Zakładzie Marksizmu-Leninizmu. Jest całkiem znacząca liczba wydań przedwojennych oraz XIX-wiecznych polskich i obcych, dziś już rzadkich, a niekiedy unikatowych. Księgozbiór socjologiczny zaczęto gromadzić w połowie lat 90-tych XX wieku. W Czytelni znajdują się prace reprezentatywne dla badań filozoficznych i socjologicznych, teksty  klasyków, najbardziej poszukiwane książki niezbędne do studiowania obu kierunków oraz podstawowe tytuły czasopism. Księgozbiór podręczny liczy ponad 2100 wol. książek


Charakterystyka zbiorów
Księgozbiory Instytutu Socjologii i Instytutu Filozofii, które utworzyły Wydział  Humanistyczny, początkowo wraz z Instytutem Pedagogiki (obecnie odrębny Wydział Pedagogiki), tworzą celowo dobrany zbiór podstawowych tekstów, monografii i podręczników dotyczących wszystkich działów obu dyscyplin naukowych, a także opracowania przynoszące wyniki badań uczonych polskich i zagranicznych. Literaturę gromadzi się z uwzględnieniem sugestii pracowników naukowych obu Instytutów. Najstarszy jest księgozbiór filozoficzny, zapoczątkowany w latach 50-tych XX w. przy wówczas istniejącym Zakładzie Marksizmu-Leninizmu. Jest całkiem znacząca liczba wydań przedwojennych oraz XIX-wiecznych polskich i obcych, dziś już rzadkich, a niekiedy unikatowych. Księgozbiór socjologiczny zaczęto gromadzić w połowie lat 90-tych XX wieku.


Księgozbiór czytelni
W Czytelni znajdują się prace reprezentatywne dla badań filozoficznych i socjologicznych, teksty  klasyków, najbardziej poszukiwane książki niezbędne do studiowania obu kierunków oraz podstawowe tytuły czasopism. Księgozbiór podręczny liczy ponad 2100 wol. książek


Zobacz także:

do góry