Muzeum Okręgowe w Toruniu

Adres: RATUSZ STAROMIEJSKI Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

Adres WWW: http://www.muzeum.torun.pl/


Muzeum kieruje dyrektor dr Marek Rubnikowicz


Historia


Pod koniec XVI w., przy założonej w 1594 r. w toruńskim Gimnazjum Akademickim bibliotece, powstał "gabinet osobliwości" zwany Musaeum. Można przyjąć, że był to początek gromadzenia toruńskich zbiorów muzealnych. W II połowie XIX w. zorganizowano w Toruniu dwa towarzystwa naukowe, a przy nich również muzea, gromadzące już w sposób systematyczny eksponaty, które stały się podstawą obecnych zbiorów. Pierwsze, niemieckie Coppernicus Verein für Wissenschaft und Kunst, umieściło zbiory w Ratuszu Staromiejskim i zorganizowało Städtisches Museum, otwarte w 1861 r. Drugie, polskie Towarzystwo Naukowe w Toruniu, udostępniło swoje Muzeum w 1876 r. W 1920 r. po włączeniu Torunia do odrodzonej Rzeczypospolitej, powstało Muzeum Miejskie, gromadzące zbiory o charakterze regionalnym.
W początkach niemieckiej okupacji, która w Toruniu trwała od 4 IX 1939r. do 31 I 1945r. zlikwidowane zostały polskie ekspozycje, a w końcu działań wojennych część najcenniejszych zbiorów wywieziono. Niektóre muzealia udało się odzyskać po zakończeniu wojny i Muzeum wznowiło swoją działalność w Ratuszu, przechodząc kolejne etapy reorganizacji (1950 r. - Muzeum Pomorskie w Toruniu; 1955 r. - Muzeum w Toruniu; 1965 r. - Muzeum Okręgowe w Toruniu). W latach siedemdziesiątych zostało zaliczone do grupy muzeów historyczno-artystycznych o specjalnym znaczeniu, a w 1998 r. wpisane do Rejestru Muzeów przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Od 1999 r. Muzeum Okręgowe w Toruniu podlega samorządowi toruńskiego powiatu grodzkiego.

Zbiory opracowywane są przez pracowników Działów merytorycznych: Archeologii, Historii, Muzeum Mikołaja Kopernika, Sztuki Polskiej i Europejskiej oraz Działu Kultur Pozaeuropejskich. Oprócz w/w komórek funkcjonuje również Dział Inwentaryzacji i Dokumentacji Muzealnej, Dział Edukacji, Działy Konserwacji, Biblioteka Naukowa.


Struktura:


W skład Muzeum Okręgowego wchodzą znane publiczności jako oddzielna muzea: • Ratusz Staromiejski

 • Dom Mikołaja Kopernika

 • Dom Eskenów

 • Kamienica Pod Gwiazdą

 • Muzeum Podróżników


W skład Muzeum Okręgowego w Toruniu wchodząj ednostki organizacyjne: • Dział Archeologii

 • Dział Historii i Dziejów Miasta Torunia

 • Dział "Dom Mikołaja Kopernika"

 • Dział Sztuki Polskiej i Europejskiej

 • Dział Kultur Pozaeuropejskich

 • Dział Inwentaryzacji i Dokumentacji Muzealnej

 • Biblioteka Naukowa

 • Dział Edukacji

 • Dział Promocji I Wydawnictw

 • Dział Konserwacji

 • Dział Obsługi

 • Dział Techniczny


W Muzeum działa Rada, wspierająca dyrekcję Muzeum w wytyczaniu kierunków rozwoju placówki


SKŁAD RADY MUZEUM OKRĘGOWEGO NA LATA 2006 - 2010
prof. dr hab. Krzysztof Mikulski - Przewodniczący Rady Muzeum  
prof.dr hab. Janusz Tandecki
prof. dr hab. Andrzej Kola
prof. dr hab. Józef Poklewski
mgr Janina Mazurkiewicz
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków dr Sambor Gawiński
dr Andrzej Nieuważny
Wiceprezydent Miasta Torunia Zbigniew Fiderewicz
dr Anna Kosicka
Dyrektor Archiwum Państwowego w Toruniu Beata Herdzin
art. plast. Jerzy Brzuskiewicz
prof. dr art. kons. Józef Flik
mgr Lech Narębski
mgr Elżbieta Dzikowska


Zobacz także:
Ciara , Zdzisław

do góry