Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki

Adres: ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń

Telefon: (+48-56) 611-3495 / 3496

Adres WWW: http://biblioteki.umk.pl/pl/biblioteki/biblioteka-wydzialu-matematyki-i-informatyki


Biblioteką kieruje Kustosz mgr Ewa Gorczyca


Kustosz:  mgr Ewa Gorczyca

Stan zbiorów Biblioteki w dniu 31.12.2009 roku:
· książki – 25.867 wol.
· książki na CD – 28 jedn.
· czasopisma – 14.367 wol.
· ubytki – 1.759 pozycji
· zbiory specjalne – 1.675 CD oraz 294 dyskietki

Biblioteka oferu dostęp do bibliograficznych baz danych: MathSciNet, MATH oraz do pełnotekstowych zasobów on-line (blisko 14 tysięcy tytułów czasopism) w ramach konsorcjów eIFL
Direct (EBSCO), Elsevier, Emerald, Inspec, JSTOR, Springer, Wiley i innych.
Biblioteka posiada również dostęp elektroniczny do wszystkich czasopism IM PAN.

Stan opracowania zbiorów Biblioteki WMiI, w Horizonie, w dniu 31.12.2009 r.:
- 62.134 egz. Liczba zawiera: książki (w tym 501 wol. z depozytu CBM IM PAN) i
egzemplarze czasopism (w tym egzemplarze prenumerowanych tytułów
zagranicznych podłączone przez Oddział Czasopism BU).
- liczba miejsc w czytelni – 47
- liczba odwiedzin – 8.636
- liczba wypożyczeń książek – 7.572, czasopism – 350
- liczba zbiorów udostępnionych na miejscu:
Prawie wszystkie zbiory Biblioteki WMiI znajdują się w wolnym dostępie


W Bibliotece tworzono Bibliografię publikacji pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Zobacz także:

do góry