Biblioteka Wydziału Filologicznego

Adres: ul. Fosa Staromiejska 3 , 87 - 100 Toruń

Telefon: (+48-56) 611-3534, (+48-56) 611-3524

Adres WWW: http://biblioteki.umk.pl/pl/biblioteki/biblioteka-wydzialu-filologicznego


Biblioteką kieruje kustosz mgr Iwona Płukis

Biblioteka Wydziału Filologicznego została utworzona w 2002 roku poprzez połączenie księgozbiorów Biblioteki Instytutów: Języka Polskiego i Literatury Polskiej oraz Biblioteki Instytutu Filologii Słowiańskiej. Biblioteki instytutowe miały oczywiście swoją wcześniejszą historię. Biblioteka Instytutu Filologii Słowiańskiej powstała w 1989 r. Gromadzenie zbiorów służących polonistom rozpoczęli w 1945 r. twórcy i organizatorzy toruńskiego Uniwersytetu, m.in. prof. Konrad Górski, a następnie ówczesny asystent a później prof. Artur Hutnikiewicz. Od tego czasu nieprzerwanie księgo-zbiór się rozrasta i służy pracownikom i studentom w ich pracy dydaktycznej i naukowej. Jest to księgozbiór specjalistyczny, w którym znajdują się rzadkie publikacje  do-tyczące literatury, języka i kultury bułgarskiej, serbskiej, albańskiej, rosyjskiej, czeskiej. W części polonistycznej szczególnie interesujące i cenne są dzieła zgromadzone w okresie tworzenia zrębów toruńskiej polonistyki. Wśród nich znajduje się partia książek przewiezionych z Wilna ( księgozbiór Koła Polonistów USB), wolumeny  przejęte z opuszczonych księgozbiorów podworskich, dzieła zakupione i podarowane przez różne wydawnictwa, antykwariaty i osoby prywatne, fragmenty księgozbiorów profesorów USB i UMK. Wiele książek to pierwodruki, szczególnie z literatury  okresu pozytywizmu, Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego; niektóre noszą ślady własności poprzednich właścicieli, ich podpisy i exlibrisy oraz dedykacje.  Nie ograniczamy się jednak do przechowywania dzieł starych; księgozbiór jest wciąż uzupełniany o aktualne wydawnictwa z zakresu literatury polskiej i innych słowiańskich,  językoznawstwa,  teorii literatury, folklorystyki, historii sztuki, filmoznawstwa i teatrologii; od chwili uruchomienia nowego kierunku studiów (kulturoznawstwo), nasza oferta poszerza się o publikacje z zakresu antropologii kultury, muzykologii, historii filozofii. Z końcem 2009 roku zbiory liczyły ponad 70 000 książek i 4100 czasopism. Informacje o nich są ujęte w katalogach kartkowych prowadzonych do końca 2008 roku.


Począwszy od 2009 roku nabytki są opracowywane jedynie w systemie Horizon; prowadzone są prace nad retrospektywnym katalogowaniem zbiorów.


Zobacz także:

do góry