Centrum Informacji Młodzieży

Adres: Toruń ul. Przedzamcze 11/15, cim@cimtorun.com

Telefon: 56 654 04 58

Adres WWW: http://www.cimtorun.com/


Zbudowanie systemu informacji młodzieżowej - stało się jednym z celów strategii państwa dla młodzieży na lata 2003-2012 – rolą informacji jest zespolenie innych celów takich jak tworzenie i wyrównywanie szans rozwoju, samorealizacja młodego pokolenia czy stwarzanie szans dla rozwoju własnej aktywności młodych ludzi oraz przeciwdziałanie marginalizacji .
Powstanie CIM w Toruniu wyprzedziło działania państwa w zakresie informacji młodzieżowej a stało się to możliwe dzięki przychylności władz miasta, które umieściły centrum informacji w strukturach Młodzieżowego Domu Kultury. Otwarcie CIM miało miejsce 7 grudnia 1999 r., w chwili powstania była to trzecia placówka informacyjna w Polsce – po Młodzieżowej Izbie Informacyjnej w Krakowie i Młodzieżowej Agencji Informacyjnej w Warszawie. W tej chwili działających Centrów informacji młodzieżowej jest 8.
Celem istnienia placówek informacyjnych w tym CIM jest zapełnienie luki w przekazie informacji przeznaczonych dla młodzieży, zaspokojenie potrzeby wiarygodnej, aktualnej i nieodpłatnej informacji.
W zakresie zasobów informacji, sposobu katalogowania oraz narzędzi metodycznych wzorowaliśmy się na Krakowskiej Izbie Informacji. Przed uruchomieniem CIM dyrektor Maria Cieszyńska miała możliwość obserwowania pracy centrów informacji w Wielkiej Brytanii podczas wizyty studyjnej dzięki projektowi "BRIDGE" realizowanemu przez ECWM w Toruniu.
W chwili obecnej punktów informacji młodzieżowej w Polsce jest 8. Dzięki konkursowi MENiS ogłoszonemu dla placówek informacyjnych w 2005r. otrzymaliśmy środki na podniesienie jakości pracy Centrum, a także uzyskaliśmy certyfikat MEN w zakresie informacji młodzieżowej.
Od 2005 r. w CIM działa Regionalny Punkt EURODESK-u (europejska informacja młodzieżowa), rok wcześniej została nawiązana współpraca z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji , w ramach której współorganizowaliśmy spotkania informacyjne, warsztaty oraz konsultacje z programu "Młodzież" – w tej chwili "Młodzież w działaniu".

Misja CIM:
Gromadzenie, aktualizowanie i bezpłatne udostępnianie informacji o wszelkiej działalności skierowanej do młodzieży w zakresie m.in.:
• edukacji
• poszukiwania pracy
• sposobów spędzania wolnego czasu
• zdrowia
• uzależnień
• wolontariatu
• prawa
• kultury

Gromadzone w CIM informacje udostępniane są: bezpośrednio w siedzibie CIM przy ul. Przedzamcze, telefonicznie, drogą internetową a także na różnego rodzaju targach, forach, konferencjach, seminariach itp.
Organizujemy też systematycznie od kilku lat akcje informacyjne:
1. "Zajęcia w czasie wolnym dla dzieci i młodzieży" - oferta wszystkich lokalnych placówek kulturalno-oświatowych, klubów osiedlowych i sportowych, szkół językowych (wrzesień, październik)
2. "Bądź świadom" – spotkania profilaktyczne z zakresu HIV/AIDS – listopad/grudzień
3. "Sylwester dla młodzieży" – (grudzień)
4. "Ferie dla dzieci i młodzieży" – w tym formy wyjazdowe oraz propozycje spędzenia czasu wolnego w mieście (styczeń/luty)
5. "Wybieramy szkołę ponadgimnazjalną" – miniTARGI dla gimnazjalistów, udostępnianie oferty wszystkich lokalnych szkół ponadgimnazjalnych, informacje na temat rekrutacji, prezentacja poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych (marzec/kwiecień)
6. "Matura i co dalej?" – oferty uczelni wyższych z całej Polski i szkół policealnych z Torunia (kwiecień/maj)
7. "Wakacje dla dzieci i młodzieży" – formy wyjazdowe oraz stacjonarne (czerwiec)
8. "Zostań wolontariuszem" – promowanie młodzieżowego wolontariatu, pośrednictwo pracy dla wolontariuszy (cały rok).

Od 6 lat współpracujemy ze studentami UMK, którzy odbywają u nas praktyki, Pomagają nam głównie w zdobywaniu informacji. Takie rozwiązanie oceniamy jako satysfakcjonujące dla obydwu stron.
W 2005 r. MDK otrzymał status organizacji goszczącej – w programie Wolontariat Europejski – część składowa programu "Młodzież". Aplikowany projekt "Otwarte Drzwi" gościł jednego wolontariusza z Niemiec – Sara pracowała u nas przez rok od września 2006 do końca sierpnia 2007 roku.
Przez 11 lat działalności CIM przewinęło się przez placówkę ok. 44 tys. młodych ludzi. Pytania z jakimi przychodzą są rejestrowane i możemy na tej podstawie ewaluować naszą pracę. Pytania dotyczyły głównie: pracy, wydarzeń kulturalnych, kół zainteresowań, szkolnictwa i wolontariatu.


Zobacz także:

do góry