Biblioteka Wydziału Teologicznego

Adres: ul. Gagarina 37, 87 - 100 Toruń

Telefon: (+48-56) 611-4872

Adres WWW: http://biblioteki.umk.pl/pl/biblioteki/biblioteka-wydzialu-teologicznego


Biblioteką kieruje s. Żaneta Sztylc


Prace nad utworzeniem Biblioteki rozpoczęły się w październiku 2003 r. Podstawowe źródło nabywania książek i czasopism stanowił zakup, uzupełniany o dary, zarówno osób prywatnych, jak i instytucji. Księgozbiór biblioteki wydziałowej znacznie powiększył dar przekazany w 2006 r. przez Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu (ok. 2 tyś. pozycji włączono do księgozbioru), obejmujący zarówno książki, jak i czasopisma. Był to cenny nabytek dla biblioteki, gdyż obejmował pozycje dziś już niedostępne na rynku wydawniczym.

Biblioteka od samego początku była nastawiona głównie na gromadzenie i w miarę możliwości szybkie opracowanie w systemie HORIZON. Podjęto również współpracę z Centralnym Katalogiem narodowym NUKAT, uzupełniając go o nowe opisy przygotowywane przez BWT.

BWT przez pierwsze dwa lata nie była dostępna dla czytelników, a od 1 października 2005 r. zaczęła udostępniać zbiory na zewnątrz, choć w sposób ograniczony ze względu na trudności lokalowe. W 2006 r. wprowadzono do HORIZON wszystkie tytuły i egzemplarze czasopism dostępne w BWT. W 2007 r. udało się również scalić kolekcję czasopism zagranicznych ? całość tytułów prenumerowanych przez BWT znajduje się w depozycie biblioteki wydziałowej.

Z końcem 2007 r. BWT przeniosła się do nowego budynku przy ul. Gagarina 37, gdzie są nieporównywalnie korzystniejsze warunki lokalowe. Powierzchnia przeznaczona na pomieszczenia biblioteczne wzrosła kilkakrotnie. W chwili obecnej w bibliotece prowadzone są intensywne prace związane z katalogowaniem i rzeczowym opracowaniem zbiorów.


Stan zbiorów Biblioteki w dniu 31.12.2009 roku:
- książek - 9.733 wol.
- czasopism – 2.392 wol.


Zobacz także:

do góry