Galeria Fotografiki „Prezentacje”

Galeria fotografii współczesnej działająca w latach 1961 - 1971

Data powstania: 1961


Działała pod patronatem Związku Polskich Artystów Fotografików. Galerię powołała do życia Janina Gardzielewska wespół z Marcelim Bacciarellim. W owym czasie była to jedyna w Polsce galeria współczesnej fotografii. Wystawiano tam prace m. in. Edwarda Hartwiga, Zbigniewa Łagockiego, Zofii Rydet, Tadeusza Bilińskiego i Adama Bujaka. Galeria przestała istnieć w 1971 r.


Zobacz także:

do góry