Biblioteka Wydziału Chemii

Adres: ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń

Telefon: (+48-56) 611-4324

Adres WWW: http://biblioteki.umk.pl/pl/biblioteki/biblioteka-wydzialu-chemii


Biblioteką kieruje mgr Iwona Łyczywek - kustosz


Biblioteka Instytutu Chemii (od 1.09.1993) Biblioteka Wydziału Chemii rozpoczęła swoją działalność 17 stycznia 1971 r. Powstała przez połączenie pięciu bibliotek zakładowych; Zakładu Chemii Fizycznej, Zakładu Chemii Ogólnej, Zakładu Chemii Organicznej i Zakładu Technologii Chemicznej. Początkowo Księgozbiór liczył 12 tys. Książek, 60 tytułów czasopism bieżących oraz ok. 3000 norm. Liczbę czasopism uzupełniał depozyt 60 tytułów czasopism tzw. zachodnich, wypożyczonych ze zbiorów Biblioteki Głównej. Tymczasowo Biblioteka zajmowała pomieszczenia o powierzchni 50 m 2 przy ul. Grudziądzkiej 7. W kwietniu 1974r. Biblioteka zajęła  specjalnie do tego celu przeznaczone pomieszczenia w nowym budynku Instytutu przy ul. Gagarina 7, o łącznej powierzchni ok. 500 m 2. W nowych pomieszczeniach zbiory Biblioteki zajęły odpowiednie miejsce umożliwiające ich właściwą prezentację i udostępnianie.

Ostatni księgozbiór Zakładu Mineralogii i Krystalografii włączony został w roku 1977. Pierwszym kierownikiem Biblioteki został mgr Wacław Mackiewicz, a od 1986 r mgr Iwona Łyczywek. Dzisiaj zbiory Biblioteki, po wnikliwej selekcji, obejmują  - ponad  19800 wol. książek (88% widoczna w Internecie) oraz ponad 26 tys. wol. czasopism dziedzinowych, opracowanych komputerowo w 100%, co daje możliwość wyszukiwania potrzebnych tytułów i roczników w katalogu komputerowym Biblioteki Uniwersyteckiej. Dodatkowo Biblioteka dysponuje 9470 normami oraz od 1980 r. gromadzi publikacje pracowników Wydziału ? 4610 prac, z czego 3606 rejestruje baza ?Bibliografia pracowników UMK 1986-bieżących?.

Od 1995r w czytelni Biblioteki organizowane są coroczne wystawy nowości zagranicznego rynku wydawniczego, umożliwiające pracownikom i studentom bezpośredni dostęp do najnowszej literatury oraz trafny jej zakup.


Zbiory Biblioteki

książki
19341 wol.
czasopisma ogółem ok. 380 tytułów, tj. 18183 wol.
czasopisma bieżące 104, w tym: 69 zagranicznych, 35 polskich
mikrofisze czasopism 110 tytułów, tj. 14074 mikrofisz
normy (PN,BN,ISO) 9469
prace doktorskie i mgr. 1408
publikacje pracowników Wydziału 4855 (głównie publikacje wydane po 1980 r.)

 


Zobacz także:

do góry