Biblioteka Katedry Filologii Angielskiej

Adres: ul. Fosa Staromiejska 3 , 87 - 100 Toruń

Telefon: (+48-56) 611-3554

Adres WWW: http://biblioteki.umk.pl/pl/biblioteki/biblioteka-katedry-filologii-angielskiej


Biblioteką kieruje kustosz  mgr Marek Świerczyński


Biblioteka Katedry Filologii Angielskiej powstała w 1985 r. równocześnie z powołaniem do życia Katedry. Wówczas rozpoczęto gromadzenie i opracowywanie księgozbioru zgodnego z charakterem studiów oraz zainteresowaniami pracowników - i tak jest i obecnie.

Trzon zbiorów stanowiły dary różnych instytucji i fundacji jak: The British Council, American Embassy oraz w niewielkim stopniu książki kupowane z funduszy Uniwersytetu.

Przez cały okres swojej działalności Biblioteka Anglistyki zakupuje książki z funduszy własnych Katedry, sporadycznie otrzymuje dary.


Zbiory Biblioteki Anglistyki UMK liczą ponad 22600 woluminów. Gromadzone są książki z wielu dziedzin wiedzy :

* literatury brytyjskiej (teksty i krytyka)
* literatury amerykańskiej (teksty i krytyka)
* językoznawstwa
* metodyki i praktycznej nauki języka
* historii Wielkiej Brytanii
* historii Stanów Zjednoczonych Ameryki
* teorii literatury
* kulturoznawstwa

Ponadto w czytelni dostępne jest wiele słowników i encyklopedii wydawnictw polskich i zagranicznych. Istnieje również dostęp do zbiorów multimedialnych.
W Bibliotece KFA dostępny jest kartkowy alfabetyczny katalog wydawnictw zwartych oraz alfabetyczny katalog prac magisterskich studentów filologii angielskiej. Od 1998 r. tworzony jest katalog elektroniczny dostępny ze strony Biblioteki Uniwersyteckiej U


Zobacz także:

do góry