Galeria Rusz (Joanna Górska i Rafał Góralski)

Data powstania: 1999 r.

Adres: Bilboard położony jest przy Szosie Chełmińskiej 37 w Toruniu

Adres WWW: http://www.galeriarusz.art.pl/rusz.php


Powstała z inicjatywy toruńskich twórców Joanny Górskiej i Rafała Góralskiego. Galeria Rusz to grupa artystyczna specjalizująca się przede wszystkim w kreowaniu i prezentacji sztuki w przestrzeni miejskiej. Od 1999 roku artyści prowadzą własną galerię bilbordową przy Szosie Chełmińskiej 37 w Toruniu. Jest to najdłużej działający projekt tego typu na świecie, prezentujący non stop sztukę na jednym bilbordzie. Każdego miesiąca prezentowana jest tutaj nowa praca. Ten systematyczny proces ingerencji w przestrzeń codzienności traktowany jest jako ważny eksperyment artystyczny, który przekracza ścisłe ramy sztuki współczesnej i poszerza swoje społeczne oddziaływanie. Sztuka transferowana jest tutaj w przestrzeń miejską i codzienność, tam gdzie może zaistnieć także dla tych, którzy nie odwiedzają tradycyjnych galerii i sal wystawowych.
Grupa tworzy obrazy bilbordowe, murale, realizuje akcje plakatowe, przeprowadza interwencje oraz akcje społeczne w przestrzeni miasta. Do chwili obecnej artyści zrealizowali ponad 200 artystycznych bilbordów. Ich prace dotyczą zarówno sfery indywidualnej, jednostkowej (którą można określić w uproszczeniu jako psychologiczną), jak i sfery zewnętrznej, zbiorowej (którą można z kolei określić jako socjologiczną). Ten podział jest czysto umowny, nieostry i ma zadanie podkreślenie faktu, że starają się w swojej twórczości przedstawiać skomplikowaną sytuację człowieka – indywidualnej jednostki oraz członka zbiorowości, z wszelkimi z tego faktu wypływającymi zależnościami. W swoich pracach  proponują widzowi nową ramę interpretacyjną do odbioru pewnych wycinków rzeczywistości. Namawiają odbiorcę do "przeramowania" widzenia pewnych zjawisk i aktywnego manipulowania ramami znaczeniowymi, w jakich dane zjawisko będzie interpretowane.
Artyści Galerii Rusz rozwijają i propagują ideę sztuki refleksyjnej, sztuki która poRUSZa. Sztuka refleksyjna to swoistego rodzaju lustro, dzięki któremu można zobaczyć własne  plecy, czyli coś czego zwykle nie widzimy, a co jest ważną, integralną częścią naszej istoty. Sztuka refleksyjna umożliwia odbiorcy pogłębioną analizę rzeczywistości w jej różnorodnych aspektach. Jest ukierunkowana na widza jako istotę ludzką i jego skomplikowaną sytuację egzystencjalną we współczesnym świecie. W uznaniu dla wysiłku szerokiego prezentowania sztuki współczesnej, artyści otrzymali pięciokrotnie stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Miasta Torunia i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Nagrody i odznaczenia:


2007 - nagroda im. Grzegorza Ciechowskiego za całokształt działalności artystycznej
2007 - wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie kultury
2007 - nominacja do Nagrody Fundacji Deutsche Bank "Spojrzenia 2007" dla najbardziej interesujących młodych polskich artystów
2009 - pobyt rezydencyjny w Sainsbury Centre for Visual Arts, Norwich UK


Zobacz także:
Międzynarodowy Festiwal Sztuki na Billbordach Art Moves

do góry