Biblioteka Centrum Astronomii

Adres: ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

Telefon: (+48-56) 611-3014

Adres WWW: http://biblioteki.umk.pl/pl/biblioteki/biblioteka-centrum-astronomii/zasoby-biblioteczne


Biblioteką kieruje dr Anna Karolina Zawada

Historia Biblioteki Centrum Astronomii sięga roku 1945, gdy do Torunia z wileńskiego Uniwersytetu Stefana Batorego przyjechał prof. Władysław Dziewulski i prof. Wilhelmina Iwanowska (wtedy jako docent).

Przywieźli ze sobą garść książek. Prof. Józef Witkowski z Poznania podarował astronomom toruńskim parę książek. Dostali od niego 9-tomowy katalog gwiazd zawierający parametry 300 tys. gwiazd. Prof. Szczepan Szczeniowski ofiarował sekstans do ćwiczeń "i obiektyw Zeissa o średnicy 13 cm, z czego po dorobieniu montażu powstała nasza pierwsza luneta"*.Wykłady z astronomii rozpoczęły się z końcem 1945 r.  Astonomię wykładał prof. Wł. Dziewulski, a Astrofizykę doc. W.Iwanowska, Teorię wyznaczników wykładał dr Szeligowski.  Z czasem przybywało sprzętu, a księgozbiór powoli się rozrastał.

Astronomowie mieli część obserwacyjną w Piwnicach, a w mieście swój budynek na ul. Sienkiewicza 30-32 (przez 30 lat), potem na ul. Chopina. W latach 90. XX wraz z ustanowieniem Centrum Astronomii UMK bibliotekę stopniowo przenoszono do Piwnic, gdzie mieści się do dzisiaj.


Zobacz także:

do góry