Muzeum Uniwersyteckie

muzeumbu@umk.pl

Adres: 87-100 Toruń, Plac Rapackiego 1

Telefon: +48 56 611 27 07

Adres WWW: http://www.muzeum.umk.pl/


Kierownik Muzeum: dr Mirosław A. Supruniuk, tel. 48-56-611-43-91, e-mail: m.supruniuk@bu.uni.torun.pl

Kurator zbiorów muzealnych: mgr Sławomir Majoch, tel. 48-56-611-2707, e-mail: Slawomir.Majoch@umk.pl

Muzeum Uniwersyteckie zainaugurowało działalność 19 stycznia 2005 r. dwiema wystawami. Pierwszą była ekspozycja pamiątek i fotografii związanych z nadaniem jesienią 2004 roku tytułu doktora honoris causa UMK papieżowi Janowi Pawłowi II. Druga wystawa prezentowała ponad 100 grafik, akwafortysty I połowy XX wieku – Konstantego Brandla.

Zbiory


Zbiory muzeum uniwersyteckiego można podzielić na cztery działy:


I. Świadectwa i pamiątki historii nauki w Wilnie i Toruniu 1. togi, insygnia i portrety rektorów UMK

 2. pamiątki po profesorach absolwentach UMK i USB.


II. Sztuka europejska i światowa oraz przedmioty kultury materialnej 1. kolekcja prof. Wiesława Litewskiego

 2. kolekcja Aleksandra Wernera


III. Sztuka polska w Wilnie i Toruniu 1. kolekcja prof. Konrada Górskiego


IV. Sztuka polska na świecie 1. depozyt Liny i Bolesława Nawrockich – prace Meli Muter, Bolesława Nawrockiego i Ecole de Paris

 2. dar Maryli Żuławskiej – prace Marka Żuławskiego, Halimy Nałęcz, Haliny Korn-Żuławskiej oraz innych artystów plastyków polskich z Wielkiej Brytanii

 3. dar Haliny Oberlander – prace Marka Oberlandera

 4. dary osób prywatnych i instytucji, na które składają się prace takich m.in. artystów plastyków jak: Jankiel Adler, Bolesław Baake, Astrid Balińska-Jundziłł, Janina Baranowska, Ben Zion, Henryk Berlewi, Tadeusz Beutlich, Ewa Błaszak, Janina Bogucka-Wolff, Marian Bohusz-Szyszko, Konstanty Brandel, Caziel, Rafael Chwoles, George Corvin, Cyan, Józef Czapski, Zdzisław Czermański, Ryszard Demel, Izaak Dobrinski, Stefan Domaradzki, Andrzej Dzierżyński, Kazimierz Dźwig, Janusz Eichler, Krystyna Eichler, Feliks Fabian, Jerzy Faczyński, Wojciech Falkowski, Filip Finger, Stanisław Frenkiel, Irena Fusek-Forosiewicz, Anna Gajewska, Ewa Gargulińska, Bożenna Garstecka, Danuta Gierc, Joanna Gleich, Henryk Glicenstein, Kazimierz Głaz, Izabela Godlewska de Aranda, Henryk Gotlib, Leopold Gottlieb, Stanisław Grabowski, George van Haardt, Alicja Halicka, Hilary, Tadeusz Ilnicki, Władysław Jahl, Mieczysław Janikowski, Janina Jasińska, Alfred Jesion, Alina Kalczyńska, Witold Kawalec, Mojżesz Kisling, Zofia Kobylińska-Olszewska, Artur Kolnik, Tadeusz Koper, Adam Kossowski, Marian Kościałkowski, Zygmunt Kowalski, Erwin Kowski, Marian Kratochwil, Roman Kramsztyk, Jan Lebenstein, Bolesław Leitgeber, Katarzyna Librowicz, Ludwik Lille, Mieczysław Lurczyński, Piotr Łabużek (Baro), Marcoussis, William Markiewicz, Edward Matuszczak, Jerzy Merkel, David Messer, Bronka Michałowska, Adam Muszka, Tadeusz Mysłowski, Józef Natanson, Wojciech Jan Osęki-Nowicki, Małgorzata Paszko, Leon Piesowocki, Lutka Pink, Tadeusz Piotrowski, Józef Piwowar, Marek Rudnicki, Zdzisław Ruszkowski, Jan T. Srzednicki, Kazimierz Stachiewicz, Jerzy Stocki, Halina Sukiennicka, Władysław R. Szomański, Stanisław Szukalski, Franciszka Themerson, Feliks Topolski, Zygmunt Turkiewicz, Witold Urbanowicz, Aleksander Werner, Alfred Wolmark, Eugeniusz Zak, Wacław Zawadowski, Jakub Zim, Tadeusz Znicz-Muszyński, Marek Żuławski.


Działalność:


Muzeum gromadzi, dokumentuje i upowszechnia świadectwa materialnej historii nauki w Wilnie i Toruniu powstałe przed rokiem 1945, oraz w miarę możliwości starą i cenną aparaturę badawczą i sprzęt laboratoryjny używany po 1945 roku na UMK. W szczególności są to przedmioty, pamiątki osobiste, fotografie i dokumenty: 1. związane z działalnością UMK oraz jej wybitnych pracowników i absolwentów lub z ważnymi wydarzeniami historycznymi, mającymi miejsce na UMK;

 2. związane z nauką oraz edukacją w Toruniu, w tym stare instrumenty naukowe i dokumenty audiowizualne powstałe w mieście lub związane z jego historią przed powstaniem UMK;

 3. związane z działalnością Uniwersytetu Wileńskiego oraz Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, w tym materiały dotyczące wybitnych pracowników i absolwentów UWil. USB, zwłaszcza w kontekście ich późniejszej pracy na UMK;

 4. związane z dziejami i dorobkiem emigracji polskiej i Polonii w XX wieku, w tym dzieła sztuki, dokumenty graficzne, dźwiękowe, audiowizualne i elektroniczne, z wyjątkiem materiałów bibliotecznych, w szczególności będących częścią Narodowego Zasobu Bibliotecznego, które gromadzone są w Bibliotece Uniwersyteckiej.


Do zadań Muzeum należy organizowanie ekspozycji stałych i czasowych.
Muzeum mieści się w zabytkowym budynku Collegium Maximum zlokalizowanym w obrębie starego miasta Torunia wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Budynek zaprojektował w 1903 r. berliński architekt Julius Habicht. W roku 2003 budynek, pełniący funkcje Narodowego Banku Polskiego został przekazany przez prof. Leszka Balcerowicza – ówczesnego Prezesa NBP - na własność Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika. Adaptacja gmachu rozpoczęła się wkrótce potem. Pod opieką miejskiego konserwatora zabytków dokonano przebudowy wnętrz. Zachowując zabytkowy charakter pierwotnego układu, detale sufitów, klatki schodowej i okien, dostosowano budynek do nowych celów. Projekt adaptacji wnętrz gmachu, a także wyposażenia sali senatu i przyszłego Muzeum (szafy, gabloty, ławy i stele rektorskie) opracował architekt Andrzej Ryczek.
Na parterze powstała reprezentacyjna Sala Rektorów UMK. Wysoko na ścianach zawieszono portrety rektorów Uniwersytetu.


Zobacz także:

do góry