Biblioteka Katedry Filologii Germańskiej

Adres: ul. Fosa Staromiejska 3 , 87 - 100 Toruń

Telefon: (+48-56) 611-3564

Adres WWW: http://biblioteki.umk.pl/pl/biblioteki/biblioteka-katedry-filologii-germanskiej


Biblioteką kieruje kustosz - mgr Maria Gołembiewska


Biblioteka istnieje od 1972 roku i posiada ok. 24 tys. wol. Od 2007 r. część księgozbioru dostępna jest w sieci w katalogu online Horizon.

Biblioteka gromadzi teksty dotyczące  literatury, historii i języka krajów niemieckiego obszaru językowowego (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Profil gromadzenia zgodny jest z programem studiów filologii germańskiej.


Zobacz także:

do góry