OFERTA

 

AKTUALNO¦CI

 

O NAS
Zarz±d
    Krystyna Berak
    Gerhard Budin
    Czesław Jan Grycz
    Piotr Konstanty
    Alicja Saar-Kozłowska
    Maria ¦liwińska
    Małgorzata Waga
    Tom Wilson
Pracownicy
Rada Międzynarodowa
Członkowie
Współpracowali

 

BIURO INFORMACJI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

 

WYDAWNICTWO

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 

WIECZORY EUROPEJSKIE

 

BIESŁAN

 

ARCHIWUM 1997-2001

 

SZKOLENIA i KURSY

 

INFORMATOR TWÓRCY KULTURY TORUNIA

 

BIBLIOTEKA KOLEKCJI PRYWATNYCH

 

UNCOMMON CULTURE

 

MEDIA O NAS

 

 


Alicja Saar-Kozłowska
Alicja Saar-Kozłowska

Alicja Saar-Kozłowska – historyk sztuki, muzeolog, od 1983 wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w Zakładzie Muzealnictwa Instytutu Zabytkoznawstwa i konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją. W roku 1996, za całokształt badań nad rodziną Wazów w Polsce i Szwecji, została uhonorowana przez Jego Wysokość Króla Szwecji Karola XVI Gustawa Medalem Gwiazdy Polarnej.

Prowadzone zajęcia: m. in. historia sztuki nowożytnej polskiej i powszechnej, zabytkoznawstwo rzeźby ze szczególnym uwzględnieniem technik rzeźbiarskich, wystawiennictwo muzealne, historia doktryn artystycznych, emblematyka i ikonologia. W przygotowaniu rozprawa Pomnik grobowy Anny Wazówny. Historia, znaczenie symboliczne i zagadnienia konserwatorskie.

Szczególnym polem zainteresowań naukowych Alicji Saar-Kozłowskiej jest biografia Anny Wazówny (1568-1624, pochowana w Toruniu), córki króla Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki, wnuczki Gustawa I Wazy, Zygmunta Starego i Bony Sforzy, niezwykłej kobiety żyjącej na początku czasów nowożytnych, której zainteresowania obejmowały botanikę i ziołolecznictwo; samodzielnie przygotowywała lekarstwa i prowadziła aptekę, opiekowała się również chorymi i biednymi.

Wybrane publikacje na temat rodziny Wazów:

 • Geneza fundacji pomnika grobowego Anny Wazówny w Kościele NP Marii w Toruniu, [w:] Sztuka Torunia i Ziemi Chełmińskiej 1233-1815, red. Józef Poklewski, Warszawa-Poznań-Toruń 1986, ss. 159-179.
 • Przygotowania przed powtórnym pochówkiem Królewny Anny Wazówny w Kościele WNP Marii w Toruniu, "Przegląd Regionalny" R. I/1995, Nr 2, s. 79-111.
 • Infantka Szwecji i Polski. Anna Wazówna 1568-1625. Legenda i rzeczywistość, Toruń 1995, s. 189.
 • Colloquium Charitativum Secundum i pochówek Anny Wazówny. Obchody Międzynarodowego Roku Tolerancji w Toruniu (12-15 października 1995 r.), "Rocznik Toruński" t. 23/1996, ss. 207-218.
 • Toruńskie obchody Międzynarodowego Roku Tolerancji w 1995 roku. Colloquium Charitativum i pochówek Anny Wazówny, "Przegląd Regionalny" R. II/1996, Toruń 1997, nr 1, ss. 99-155.
 • Remembrance of Swedish-Polish History, "Livrustkammaren". Journal of the Royal Armoury 1995-96, Stockholm 1997, ss. 87-136 (biografia Anny Wazówny i relacja z jej ponownego pochówku w 1995 r.).
 • Śmierć i problemy pochówku Anny Wazówny w Brodnicy, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXVII – Nauki Humanistyczno-Społeczne" Toruń 1996, z. 298, ss. 45-94.
 • Napisy na pomniku grobowym królewny Anny Wazówny w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Pytanie o granice interpretacji [w:] Inskrypcje toruńskie, red. Irena Sawicka, Toruń 1999, ss. 115-165.
 • Anna Vasas ar i Polen. Bildrag till forskningen om prinsessans personlighet, "Acta Sueco-Polonica" 7/1998, Uppsala 1999, ss. 1–18.
 • Dwie wystawy poświęcone rodzinie Wazów w Szwecji, "Acta Sueco-Polonica" 7/1998, Uppsala 1999, ss. 167-168.
 • Polskie lata Anny Wazówny. Przyczynek do badań nad osobowością postaci w świetle nowo poznanych źródeł, "Almanach Historyczny" t. 3, 2001, ss. 40-71.
 • Historia fundacji i rekonstrukcje pomnika grobowego króla Jana III w katedrze w Uppsali. Przyczynek do badań nad twórczością Willema van den Blocka, [w:] Stosunki Polsko-Szwedzkie w epoce nowożytnej. Materiały Sesji, Warszawa, grudzień 1999, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 2001, ss. 63-106.
 • Princess Anna Vasa. En extraordinary woman in Swedish and Polish history, [w:] The Vasa Dynasty and the Baltic Region. Politics, Religion and Culture 1560-1660, Kalmar Castle, 2003, ss. 39-50.
 • Klejnoty Anny Wazówny w jej wizerunku nagrobnym w Toruniu, [w:] Biżuteria w Polsce. Amulet – znak – klejnot, Materiały z IV sesji Naukowej zorganizowanej przez Toruński Oddział Historyków Sztuki oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w Gdańsku w dniach 6-7 marca 2003 roku, red. Katarzyna Kluczwajd, Toruń 2003, ss. 56-68, 184-188.
 • Anna Wazówna – "Królowa Botaniki Polskiej". Mądra królewna w historii staropolskiej medycyny, [w:] Album Amicorum. Między Wilnem a Toruniem. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Józefowi Poklewskiemu, Toruń 2008, ss. 303-319.

 

 

Pocz±tek strony