OFERTA

 

AKTUALNOŚCI

 

O NAS
Zarząd
    Krystyna Berak
    Gerhard Budin
    Czesław Jan Grycz
    Piotr Konstanty
    Alicja Saar-Kozłowska
    Maria Śliwińska
    Małgorzata Waga
    Tom Wilson
Pracownicy
Rada Międzynarodowa
Członkowie
Współpracowali

 

BIURO INFORMACJI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

 

WYDAWNICTWO

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 

WIECZORY EUROPEJSKIE

 

BIESŁAN

 

ARCHIWUM 1997-2001

 

SZKOLENIA i KURSY

 

INFORMATOR TWÓRCY KULTURY TORUNIA

 

BIBLIOTEKA KOLEKCJI PRYWATNYCH

 

UNCOMMON CULTURE

 

MEDIA O NAS

 

 


Krystyna BerakWykształcenie.

Przed studiami skończyła Pomaturalne Studium Ekonomiczne w Toruniu o specjalności technik ekonomista w zakresie ogólno-technicznym. Następnie ukończyła kurs podstawowy w zakresie informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej w Warszawie a w dalszej kolejności dwuletni zaoczny kurs doskonalący o tej samej tematyce w Poznaniu, organizowany przez Centrum Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej. Studia wyższe odbyła na UMK w Toruniu otrzymując w 1981 roku tytuł magistra na Wydziale Humanistycznym, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.

Praca zawodowa.

W latach 1969-1972 pracowała podczas budowy Miasteczka Uniwersyteckiego UMK w Toruniu jako referent ekonomiczny w dziale personalno-płacowym. Od roku 1972 aż do chwili obecnej pracuje w Spółce "Tofama SA" w Toruniu, najpierw na stanowisku specjalisty d/s biblioteki technicznej, a następnie d/s biblioteki i normalizacji. Duża praktyka zawodowa i doświadczenie w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania wydawnictw i informacji naukowo-technicznej. Znajomość zagadnień normalizacyjnych w zakresie tematyki przemysłowej i ogólno-technicznej. Współpracuje z Biblioteką Główną UMK i bibliotekami Zakładów Przemysłowych w Toruniu w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych oraz informacji naukowo-technicznej i normalizacyjnej. Utrzymuje szerokie kontakty z ogólnopolskimi centrami wydawnictw technicznych, normalizacyjnych i informatycznych. Prace biblioteczno-normalizacyjne i informatyczne prowadzi zgodnie z wymaganiami i instrukcjami normy europejskiej ISO, wdrożonej w Spółce "Tofama SA".

Praca poza zawodowa, społeczna.

W latach 1979-1988 współorganizowała i prowadziła bibliotekę duszpasterstwa akademickiego przy kościele Św. Ducha w Toruniu.
W czasach "Solidarności" 1980-1981 prowadziła zakładową bibliotekę związkową wydawnictw bezdebitowych i reglamentowanych.

Praca w Stowarzyszeniu ICIMSS.

Jako dyrektor administracyjny sprawuje pieczę nad funkcjonowaniem Stowarzyszenia w zakresie tematyki personalnej, organizacyjno-materiałowej i administracyjnej.
Współorganizator zebrań zwyczajnych i nadzwyczajnych Stowarzyszenia oraz Wieczorów Europejskich.

Dodatkowe umiejętności.

Praca z komputerem.
Język rosyjski w stopniu komunikatywnym i język francuski w stopniu podstawowym.

Zainteresowania.

Psychologia, historia, literatura biograficzna, teatr.
Zdobyła wiele trudnych górskich szlaków tatrzańskich.

 

 

Początek strony