OFERTA

 

AKTUALNOŚCI

 

O NAS
Zarząd
    Krystyna Berak
    Gerhard Budin
    Czesław Jan Grycz
    Piotr Konstanty
    Alicja Saar-Kozłowska
    Maria Śliwińska
    Małgorzata Waga
    Tom Wilson
Pracownicy
Rada Międzynarodowa
Członkowie
Współpracowali

 

BIURO INFORMACJI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

 

WYDAWNICTWO

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 

WIECZORY EUROPEJSKIE

 

BIESŁAN

 

ARCHIWUM 1997-2001

 

SZKOLENIA i KURSY

 

INFORMATOR TWÓRCY KULTURY TORUNIA

 

BIBLIOTEKA KOLEKCJI PRYWATNYCH

 

UNCOMMON CULTURE

 

MEDIA O NAS

 

 


Gerhard Budin
Gerhard Budin, Dyrektor Naukowy ICIMSSGerhard Budin posiada stopień naukowy z zakresu lingwistyki oraz translatoryki. Jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Wiedeńskim i Prodziekanem Instytutu Translatologii (Institut für Translationswissenschaft). Jest również dyrektorem Centrum Studiów nad Przekładem i Technologii Przekładu (Zentrumsleitung für Translationswissenschaft) Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Jego zainteresowania naukowe obejmują międzykulturową wymianę wiedzy i jej organizację, inżynierię językową, technologie przekładu oraz inżynierię wiedzy, epistemologię e-learningu i zespołowych systemów pracy, studia nad terminologią, inżynierię ontologii, ekoinformatykę, teorię przekładu i filozofię nauki.

Przez 20 lat brał udział w krajowych, europejskich i międzynarodowych projektach badawczych dotyczących wymienionych wyżej dziedzin. Był również koordynatorem dużych projektów finansowanych przez Komisję Europejską dotyczących inżynierii języka i inżynierii wiedzy, e-learningu, cyfrowych systemów dziedzictwa kulturowego, ekoinformatyki, itp. Jednym z najważniejszych obecnie realizowanych projektów jest "Knowledge Experts" (współfinansowany przez Europejski Fundusz Socjalny), w którym międzydyscyplinarna grupa badawcza rozwija nowatorskie programy nauczania dla kluczowych kompetencji wiedzy z wykorzystaniem umiejętności posługiwania się technikami cyfrowymi oraz pracy zespołowej. Inny projekt badawczy, którego inicjatorem był prof. Gerhard Budin, dotyczy głównie procesów związanych z nabywaniem wiedzy oraz pracy zespołowej w środowiskach e-learningu.

Gerhard Budin jest wiceprezydentem niemieckiej kapituły międzynarodowego towarzystwa International Society for Knowledge Organization, ISKO, wiceprezydentem Międzynarodowego Instytutu Badań nad Terminologią oraz członkiem zarządu Instytutu im. Karla Poppera. Jest również Przewodniczącym Sekcji komitetu ds. technicznych Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), który skupia się na terminologii i kwestiach różnorodności kulturowej (ISO/TC 37/SC 2).

 

 

Początek strony