Powrót.

Sowińska Lucyna

Publikacje


Sowińska L., Autorska grupa twórcza młodzieży – Scena Młodych Studio Poetyckie (założenia ogólne).


Sowińska L., Bułgaria z bliska – koncert poetycki i płyta kompaktowa Studia P, „Biuletyn Informacji Kulturalnej”, Toruń 2002, nr 4-5, s. 17-20.


Sowińska L., Człowiek w złotej klatce. Projekt improwizacji teatralnej, „Biuletyn Informacji Kulturalnej”, Toruń 2001, nr 6-8, s. 24-27.


Sowińska L., Działania twórcze w scenerii wystawy Figuracja XXI, „Biuletyn Informacji Kulturalnej”, Toruń 2005, nr 10, s. 25-30; „45 Minut”, Toruń 2007, nr 2, s. 23-26.


Sowińska L., Dziecięcy teatr jednego aktora, „Toruński Informator Kulturalny”, Toruń 1989, nr 4, s. 27-30.


Sowińska L., Festiwal Teatrów Młodzieży w Austrii, „Biuletyn Informacji Kulturalnej”, Toruń 2003, nr 6-8, s. 23-24.


Sowińska L., Integracja działań teatralnych i wychowawczych na przykładzie Studia Poetyckiego działającego przy Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu, „Wychowanie na co dzień”, Toruń 2001, nr 7-8, s. 29-31.


Sowińska L., Jakże ja się złożę na moje imię. Spotkanie z literatem, „45 Minut”, Toruń 2001, nr 3, s. 3-4.


Sowińska L., Ni lernas vivi sen fino. Scenariusz spektaklu "Uczymy się żyć bez końca", przekład na esperanto Teresa Nemere, „La Orient-Ekspreso”, Berkeley 1996, nr 11, s. 3-4.


Sowińska L., Pejzaże wewnętrzne „Promocje Kujawsko-Pomorskie”, Bydgoszcz 2007, nr 1-6.


Sowińska L., Poetycki teatr dla młodzieży na przykładzie działań toruńskiego Studia P, „Biuletyn Informacji Kulturalnej”, Toruń 2007, nr 3, s. 2-7.


Sowińska L., Poznać siebie – uwierzyć w siebie. Aktorski trening dla młodzieży. Zbiór ćwiczeń, Toruń 2000.


Sowińska L., Spotkania literackie w toruńskim Studiu P, „Biuletyn Informacji Kulturalnej”, Toruń 2004, nr 5, s. 14-16; „45 Minut”, Toruń 2005, nr 1, s. 32-33.


Sowińska L., Studio P uczestniczyło w Forum cztery razy, dwukrotnie zdobyło Złotą Maskę [w:] X Ogólnopolskie Forum Teatrów Szkolnych, Poznań 2001, s. 66, 101.


Sowińska L., Teatralne zbliżenia esperanckie w toruńskim Studiu P, „Biuletyn Informacji Kulturalnej”, Toruń 2002, nr 3, s. 18-21; „45 Minut”, Toruń 2002, nr 3, s. 42-43.


Sowińska L., Toruńskie Studio P. Integracja działań teatralnych i wychowawczych, „Przegląd Artystyczno-Literacki”, Toruń 2001, nr 4, s. 10-15.


Sowińska L., Tworzenie spektaklu „Przejasna nowina” w zespole STUDIO P [w:] Problematyka tekstu głosowo interpretowanego, red. K. Lange, W. Sawrycki, P. Tański, Toruń 2004, s. 235-244.


Sowińska L., W Galeryjce Studia P, „Biuletyn Informacji Kulturalnej”, Toruń 2001, nr 1-2, s. 25-26.


Sowińska L., Widok z okna. Spojrzenie na świat, w którym żyjemy, „Biuletyn Informacji Kulturalnej”, Toruń 2009, nr 10, s. 4-6.


Sowińska L., Wieczny dialog według literatury nowogreckiej, scenariusz spektaklu dla teatru poetyckiego, Toruń 1985.


do góry