Powrót.

Eliasz Kinga

Publikacje:


Eliasz Kinga: Polityk jako Don Juan. Obraz polityka na podstawie plakatów wyborczych w subiektywnym ujęciu fotografii dokumentalnej. W: Don Juan w przemianach kultury. Pod red. Lidii Wiśniewskiej. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 2008. S. 87

Eliasz Kinga: Subiektywizm decydującego momentu w fotografii migawkowej. Wstęp do katalogu wystawy Światłoczułe miasto. Bydgoszcz w oczach młodych fotografików. Bydgoszcz : Wydawnictwo Multograf, 2008

Eliasz Kinga: Sztuka utrwalania cieni. Malarskość i brak oparcia w rzeczywistości w fotografii bezkamerowej. Studia i Analizy Europejskie, 2009, nr 3-4


Publikacje:
Eliasz Kinga: Polityk jako Don Juan. Obraz polityka na podstawie plakatów wyborczych w subiektywnym ujęciu fotografii dokumentalnej. W: Don Juan w przemianach kultury. Pod red. Lidii Wiśniewskiej. Bydgoszcz : Wydawnictwo uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 2008. S. 87

Eliasz Kinga: Subiektywizm decydującego momentu w fotografii migawkowej. Wstęp do katalogu wystawy Światłoczułe miasto. Bydgoszcz w oczach młodych fotografików. Bydgoszcz : Wydawnictwo Multograf, 2008

Eliasz Kinga: Sztuka utrwalania cieni.  Malarskość i brak oparcia w rzeczywistości w fotografii bezkamerowej. Studia i Analizy Europejskie, 2009, nr 3-4


do góry