Powrót.

Olińska Anna

Recenzja:


Recenzja malarskiej pracy dyplomowej "KOBIETA":
Zestaw dyplomowy p. Anny Olińskiej to 10 kompozycji wykonanych na pionowych formatach. Tematem zestawu stała się kobieta. Kompozycja wszystkich płócien skupiona jest wokół osi obrazu. Wyraźna statyczność kompozycji staje się nieco drgać poprzez zabiegi autorki w kolejnych kompozycjach nadania pewnego ruchu, bez naruszenia sylwetowości przedstawienia kobiety. I właśnie kobieta w tym malarstwie sprowadzona została do pewnego rodzaju sylwetowości, uproszczenia, skrótu. Postać - kobieta zwykle stojąca - nie jest portretem, przedstawieniem konkretnej osoby, jest jej malarskim zapisem. Zastosowana kolorystyka, zmieniająca się w poszczególnych obrazach od gorących czerwieni, purpury, zieleni, fioletów do błękitów w pewien sposób wywoływać może u odbiorcy różne klimaty i nastroje emocjonalne. I sądzę, że o zobrazowanie takich stanów emocjonalnych, jak radość, smutek, melancholia autorce chodziło. Warstwa formalna tego zestawu dyplomowego to nie tylko materia malarska uzyskiwana z gęsto kładzionych uderzeń pędzla, to również zastosowanie podbarwianej juty wklejonej w tle kompozycji i nici. Wszystkie te elementy starają się współgrać i dopełniać wzajemnie, tworząc harmonijne kompozycje, każda w określonej tonacji. Spójność warstwy wizualnej z ideową potwierdza dojrzałość zestawu dyplomowego p. A. Olińskiej i wskazuje na ocenę bardzo dobrą.
Art. mal. Piotr Klugowski, prof. UMK


Autorecenzja:


Głównym obszarem moich artystycznych poszukiwań jest malarstwo inspirowane tradycją: koloryzmu, impresjonizmu, fowizmu. Ważnym motywem w mojej twórczości jest przetwarzanie na płótnie natury – ale w szeroko rozumianym znaczeniu tego słowa – a więc nie tylko pejzaży, przyrody, lecz także świata zwierząt, jak również człowieka.  Wizerunki natury, człowieka nie są odwzorowywane w sposób fotograficzny, ale zostają przetworzone emocjonalnie. Czasami wręcz przekazują moje emocje, nastroje w danej chwili związane z określonym obiektem malarskim, pewną jego tajemnicą.


do góry