Powrót.

Dom Mikołaja Kopernika

Dom Mikołaja Kopernika" zajmuje się gromadzeniem zbiorów o tematyce kopernikańskiej,  zajmuje się historią kultu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Polsce i na świecie. Zbiory działu gromadzone są w kolekcjach


Kopernikana
W skład zbioru wchodzą: materiały ikonograficzne przedstawiające Mikołaja Kopernika w malarstwie, grafice, rzeźbie, medalierstwie, numizmatyce i tkaninie. W kolekcji znajdują się również wizerunki kontynuatorów myśli kopernikowskiej: Tychona Brahego, Galileusza, Johannesa Keplera, Isaaca Newtona, Alberta Einsteina.  • Szczególną wartość mają zbiory graficzne, przekazane przez Janinę Gardzielewską i pochodzące z kolekcji znanego zbieracza Emeryka Hutten-Czapskiego.

  • Ogromną wartość artystyczną ma również kolekcja rzeźby – prace: Hanny Brzuszkiewicz, Bronisława Chromego, Aleksandra Dętkosia, Alfonsa Karnego, Adama Myjaka, Franciszka Laseczki, Edwarda Haupta,

  • Kolekcja medali i numizmatów  - obejmuje prawie 100 % prac , jakie powstały w Polsce i na świecie. Składają się na nią prace czołowych medalierów polskich i zagranicznych.


Uzupełniano głównie kolekcję rzeźby (Mikołaj Kopernik” Aleksandra Dętkosia) medali toruńskich,  m.in. plakietka „Convalaria Copernicana”  - nowe odznaczenie przyznawane przez UMK i grafiki.  Udało się nabyć 2 ryciny z 1853 r. tematycznie związane z budową toruńskiego pomnika Mikołaja Kopernika. Najcenniejszym obiektem, zakupionym w 2003 r. od Janiny Gardzielewskiej,  jest „Portret Mikołaja Kopernika”  I. A Scharffena  z przełomu XVII/XVIII w. – najstarszy, toruński wizerunek ASTRONOMA

Najsłabiej wygląda zbiór dawnych przyrządów astronomicznych – liczy on zaledwie kilka sztuk. (Większość obiektów eksponowanych na wystawach nie należy do Muzeum.) W związku z tym podjęto intensywne działania mające na celu uzupełnienie tej kolekcji.

Muzeum gromadzi swoje obiekty drogą darów i zakupów. Od lat najważniejszym sponsorem działu jest Fundacja Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika.

Pocztówki
Zbiór jest podzielony na 2 części:
* Pocztówki wyd. w latach 1897 – 1945 (stanowią ok. 1/5 kolekcji) są to przeważnie stare widokówki toruńskie
* Pocztówki i widokówki wyd. po r. 1945 (wizerunki Mikołaja Kopernika, widokówki z miast kopernikowskich (Fromborka, Grudziądza, Krakowa, Lidzbarka Warmińskiego,
ze szlaku kopernikowskiego, Warmii oraz miast włoskich, w których przebywał Astronom

Plakaty
Obejmuje plakaty polskie i zagraniczne związane bezpośrednio lub pośrednio z postacią Mikołaja Kopernika. Zbiór jest fotografowany i posiada karty naukowe.

Filatelia
Zbiór filateliów jest zbiorem stosunkowo licznym. Jego specyfika polega na gromadzeniu znacznej ilości obiektów o niewielkich gabarytach. Kolekcja filateliów zasięgiem terytorialnym obejmuje cały świat. Stąd w naszych zbiorach począwszy od znaczków polskich i europejskich znajdują się liczne obiekty o proweniencji egzotycznej np. znaczki Czadu, Gujany czy Republiki Dahomej. Rodzaj zbieranych obiektów również jest zróżnicowany. Obok klasycznych obiektów filatelistycznych, czyli znaczków pocztowych czystych i kasowanych zbieramy także całości pocztowe (koperty i karty), kasowniki okolicznościowe, skarty okolicznościowe itp.. Cennym elementem są posiadane pełne kolekcje tj. większe zbiory o określonej tematyce zbierane z zaplanowanym zamysłem i konsekwencją. Należą do nich zbiory Janiny Gardzielewskiej i Józefa Burkowskiego. Pierwszy z wymienionych jest wyjątkową całością filateliów kopernikańskich przedwojennych, z okresu II Wojny Światowej oraz czasów wczesnego PRL charakteryzujących się unikalnością i dużą wartością rynkową. Zbiór Burkowskiego z kolei jest przekrojem tematyki kopernikańskiej w filatelistyce obejmującej zasięgiem cały świat. W jego skład wchodzi również wiele medali i pucharów zdobytych na ogólnoświatowych wystawach filatelistycznych.

Specyficznym podzbiorem filateliów, nienotowanym w inwentarzu, jest zbiór obiektów fonotelistycznych tj. kart telefonicznych obejmujących zasięgiem terytorialnym cały świat.


Dokumenty życia społecznego
Obejmuje przedmioty codziennego użytku, bibeloty, opakowania od słodyczy, gadżety reklamowe itp. będące formą kultu Mikołaja Kopernika. Zbiór jest sukcesywnie fotografowany i posiada karty naukowe.

Eksponaty zastępcze
Ze zbiorów wpisanych do ewidencji wyróżniają się eksponaty zastępcze – obejmujące kopie przyrządów astronomicznych Mikołaja Kopernika, kopie strojów i przedmiotów z czasów, w których żył astronom, kopie najstarszych medali, zdjęcia .Zbiór jest częściowo sfotografowany i posiada karty naukowe.


do góry