Powrót.

Scena Młodych Studio P

Bibliografia:
Prace magisterskie:

Domarecka A., Wychowanie poprzez tworzenie teatru (na przykładzie Studia Poetyckiego Młodzieżowego Domu Kultury), UMK, Toruń 1985.


Łubkowska M., Poszukiwania teatralne Sceny Młodych Studio P, UMK, Toruń 1994 (powstała książka Łubkowska-Stanisławska M., Studio P. Toruńska Scena Młodych,Toruń 2004 i 2006.


Mularz B., Działalność artystyczna i wychowawcza Sceny Młodych Studio P, UMK, Toruń 1996.


Film:
Album Toruński TV Toruń
, 2010, realizacja Aleksandra Ogielska.

Śpiewanki zaklęte, 1997, TV 1, realizacja Anna Makowiecka.

Zielone oczy – rozmowa z Lucyną Sowińską, TV Toruń 2004, realizacja Maria Choduń.

Inne:
Gniedziejko I., Studio P jakie pamiętam, „Toruński Informator Kulturalny”, Toruń, marzec 1989.

Hofman J., Studio „P”, „Scena” 1984, nr 10.

Krzesińska A., Studio P dało im energię, „Nowości”, z dn. 09.10.2009.

Łubkowska-Stanisławska M., Oj, boli, boli…, „Biuletyn Informacji Kulturalnej”, Toruń 2006, nr 10, s. 9-12.

Napierska A., Więcej niż scena, „Pod wiatr”, Bydgoszcz 2007, nr 2, s. 12.

Rochowiak J., Interesujące propozycje Studia P, „Nowości” 11 XI 1989.

Rochowiak J., Krzesanki Studia P, „Biuletyn Informacji Kulturalnej”, Toruń 2005, nr 4, s. 4-5.

Rochowiak J., O Studiu Poetyckim rozmowa z Lucyną Sowińską, „Biuletyn Informacji Kulturalnej”, Toruń 1998, nr 11.

Rochowiak J., Pole gry, „Biuletyn Informacji Kulturalnej”, Toruń 2000, nr 5.

Rochowiak J., Róża Studia P, „Biuletyn Informacji Kulturalnej”, Toruń 2009, nr 6-8, s. 10-11.

Rochowiak J., Studio P – szansa pełniejszej obecności w świecie, „Nowości”, z dn. 06.08.1983, nr 271.

Skuczyński J., Toruńskie teatry i festiwale teatralne w powojennym czterdziestoleciu (1945/46-1984/85), Toruń 1987.

Teatr jak życie, rozmowa J. Oleradzkiej z L. Sowińską, „Gazeta Pomorska”, z dn. 25 V 1996.

źródło: Łubkowska-Stanisławska M., Studio P. Toruńska Scena Młodych, Toruń 2006 oraz archiwum Studia P.


do góry