Wróblewska Joanna Maria

1263387293autoportret.jpg

Artystka plastyk

Dyplom: 2005 – Wydział Sztuk Pięknych, UMK w Toruniu


Jest doktorantką na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na kierunku grafika. Od 2007 r. pracuje na stanowisku asystenta w Zakładzie Edukacji Artystycznej. W 2005 r. otrzymała dyplom z wyróżnieniem za projekt intermedialny Monidła, przygotowała również aneks do dyplomu - cykl fotograficzny Maski. Obok działalności artystycznej zajmuje się organizacją i koordynacją projektów artystyczno-edukacyjnych oraz warsztatów. Uczestniczyła w ponad dwudziestu wystawach zbiorowych.


Nagrody:


2007 Laureatka nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Zobacz także:

do góry