Dorożyński Ryszard Andrzej

Nauczyciel, działacz ZHP i ZM, wiceprezydent Torunia, sekretarz KW PZPR, bibliotekarz i działacz gosp.

Data urodzenia: 1939

Miejsce urodzenia: Toruń

Data śmierci: 1998


W 1958 r. ukończył Państwowe Liceum Pedagogiczne w Toruniu, w 1963 r. studia na UMK z dyplomem mgr historii. Działał aktywnie w ZHP. Od września 1963 r. został nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 1 w Świeciu, po roku awansował na zastępcę inspektora oświaty i kultury. Od 1963 r. działał w Związku Młodzieży Wiejskiej, zaś w 1966 r. został sekretarzem i następnie przewodniczącym Zarządu Województwa ZMW w Bydgoszczy, pełniąc w latach 1973-1975 także funkcję przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Federacji ZMP. Po reformie administracyjnej w 1975 r. podjął pracę w KW PZPR w Toruniu na stanowisku kierownika kancelarii i sekretarza KW. W latach 1976-1978 był wiceprezydentem Torunia, potwierdzając umiejętność organizowania pracy własnej i współpracowników. Wrócił do pracy w aparacie partyjnym i został wybrany sekretarzem KW PZPR w Toruniu. W latach 1980-1983 podjął podyplomowe studia w Akademii Nauk Społecznych w Moskwie. Po ich ukończeniu był w latach 1983-1991 dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Miejskiej w Toruniu. W czasie pełnienia tej funkcji umocnił jej prestiż, zdobywając środki na poszerzenie zbiorów (pozyskał m.in. unikatowe zbiory typografa emigranta Stanisława Gliwy) oraz na organizację ekspozycji zbiorów Książnicy także w innych ośrodkach (Getynga); usprawnił działalność gospodarczą placówki, rozszerzając m.in. bazę sławnej w Polsce z kunsztu poligraficznego oficyny drukarskiej. Podniósł rangę placówek terenowych, pozyskując środki na poprawę ich bazy i zakresu działań, za co był szanowany i doceniany przez pracowników. Wymogi nomenklatury sprawiły jednak, że odszedł ze stanowiska. W 1991 r. został prezesem Międzynarodowych Targów Kujaw i Pomorza, przyczyniając się do znacznego usamodzielnienia tej bydgoskiej firmy w Toruniu. Rozszerzył bazę i oferty wystaw. Znaczenie w kraju i za granicą zyskały zwłaszcza organizowane w oparciu o osiągnięcia miejscowego środowiska — nowatorskie Targi Konserwacji Zabytków i Renowacji Miast, połączone z Giełdą Zabytków.

Odznaczenia:Krzyż Kawalerski OOP
Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi
Medal Komisji Edukacji Narodowej
Złota i Srebrna Odznaka im. J. Krasickiego
Medal za Zasługi dla Rozwoju Województwa Bydgoskiego
Medal za Zasługi dla Rozwoju Województwa Toruńskiego


Źródło: Toruński słownik biograficzny pod red. K. Mikulskiego, t. 6, Toruń 2010


Zobacz także:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska

do góry