Gapiński Tadeusz

Artysta malarz

Data urodzenia: 22 XII 1953

Miejsce urodzenia: Toruń

Dyplom: 1985 - Toruń


Tadeusz Gapiński jest toruńskim artystą, od urodzenia upośledzony umysłowo. Decyzją Ministra Kultury i Sztuki w 1988 r. otrzymał eksternistycznie tytuł artysty malarza. Pierwszą osobą, która uwrażliwiła Tadeusza Gapińskiego na piękno była jego matka, która, w miarę dorastania chłopca, kupowała mu kredki, farby i zeszyty. Dzięki temu chłopiec stawał się co raz bardziej samodzielny. Związał się także z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie początkowo pozował studentom jako model. Dużo też słuchał, obserwował i oczywiście malował. Najpełniej otworzył się na sztukę podczas plenerów malarskich. Kochał atmosferę tworzenie, spokój i kontakt z przyrodą. Zafascynowany sztuką napisał w 1974 r. manifest – przysięgę wierności sztuce. Od tego czasu poziom malarski prac Tadeusza Gapińskiego znacząco się podniósł. Było to zasługą wiedzy i doświadczenia, które zdobywał na uczelni. Artystą kierowali tacy ludzie jak: doc. Zygmunt Kotlarczyk, prof. Stanisław Borysowski, doc. Mieczysław Ziomek, doc. Janusz Kaczmarski, adiunkt mgr Bohdan Chmielewski, adiunkt mgr Witold Chmielewski. Bliżej zajął się nim prof. Andrzej Wojciechowski, dzięki jego staraniom w głównej mierze Tadeusz Gapiński otrzymał w 1985 r. uprawnienia artysty malarza na 3 lata, a po ich upływie przedłużono je bezterminowo. Nominacja ta odbyła się pod koniec 1988 r. Jak sam mówi malarstwo jest dla niego "...wspaniałą pasją, przygodą. Czymś bez czego trudno żyć. Sam moment tworzenia, uwieczniania na płótnie jest czymś takim… nie wiem jak to powiedzieć... trudno mi się z tym pogodzić abym miał ograniczyć malowanie..."


Zobacz także:

do góry