Duškov Milan

Serbski tłumacz, reżyser, założyciel zespołu Bałkany Śpiewają

Data urodzenia: 1950 w Belgradzie, zm. 25 III 2009 r. w Toruniu

Miejsce urodzenia: Belgrad


Milan Duškov urodził się w 1950 r. w Belgradzie. Ukończył reżyserię na Wydziale Sztuk Dramatycznych w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Belgradzie. W Polsce po raz pierwszy pojawił się w latach 70. XX w., gdzie współpracował z Teatrem Współczesnym we Wrocławiu i teatrem Jerzego Grotowskiego. Od tego czasu zajmował się promowaniem polskiej dramaturgii w Jugosławii, tłumacząc literaturę polską na język serbski. Przetłumaczył m.in. twórczość Pawła Huelle ("Mercedes Benz"), Jerzego Pilcha ("Pod Mocnym Aniołem"), Wojciecha Kuczoka ("Gnój"), Joanny Olczak-Ronikier, Hanny Samson i Andrzeja Sapkowskiego – późniejszych laureatów Nagrody Nike. Paweł Huelle uhonorował Duškova przypisując jednej z postaci swojej powieści zatytułowanej "Ostatnia wieczerza" jego cechy i imię. W 1995 r. osiadł na stałe w Polsce. Z żoną plastyczką przeprowadził się do Warszawy. W 2000 r. został lektorem w Zakładzie Języków Słowiańskich i Bałkanistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Był opiekunem naukowym Koła Naukowego Miłośników Bałkanów. Z grupą studentów i pracowników zakładu założył stowarzyszenie "Przez Europę", które zajmuje się wymianą kulturalną w Europie. Wraz ze swoimi studentami przygotowywał przekłady pisarzy serbskich na język polskich, które ukazywały się w ramach serii "Biblioteka Bałkan", od 2007 r., wydawana w toruńskiej oficynie Graffiti BC. Z jego inicjatywy powstał zespół "Bałkany Śpiewają", który pielęgnował folklor Bałkanów. Ze swoimi studentami wyszukiwał zapomniane utwory muzyki ludowej. Zespół śpiewał w jedenastu językach. Popularyzował literaturę polską. Napisał też podręcznik języka serbskiego. 25 III 2009 r. zmarł nagle na zawał serca. Został pochowany w obrządku prawosławnym 28 III 2009 r. na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu.


Zobacz także:

do góry