Chmielewski Bogdan

1263211281bogdanchmielewski.jpg

Artysta plastyk, rysownik, performer, profesor UMK

Data urodzenia: 1946 r.

Dyplom: 1970 – Wydział Sztuk Pięknych, UMK w Toruniu


Ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom uzyskał w 1970 r. Był uczestnikiem ponad stu czterdziestu wystaw i imprez artystycznych. Jest autorem ponad dwustu dwudziestu interdyscyplinarnych realizacji indywidualnych i zespołowych w Lucimiu w latach 1977-2006. Zajmuje się akcjami, działaniami plastycznymi i parateatralnymi, happeningiem, performancem, rysunkiem, żywymi obrazami, realizacjami tekstowymi. Współautor, autor, realizator następujących idei, programów artystycznych: Sztuka społeczna (1980), Neo-etno i Postkultura (1983), Trzecia droga (1987), Paraliturgia (1986), Podsacrum szósty wymiar (1989), Oikomancja (1991) Od 1990 r. realizował cykl Rok Polski. Od lat 70. poszukiwał alternatywnych form komunikowania i przestrzeni naturalnych, a jego praca twórcza znajdowała się na pograniczu sztuki i życia, antyinstytucjonalizmu, antygaleryjności.
W latach 1974 i 1975 wystawiał na dworcach kolejowych i autobusowych. W 1976 r. prezentował w ten sposób Akcję podróż – dwutygodniowe przedsięwzięcie grupowe w wagonie kolejowym i na dworcach. Jest autorem ponad dwustu interdyscyplinarnych realizacji indywidualnych i zespołowych w Lucimiu w latach 1977-2001. Uczestniczył w ponad stu wystawach i imprezach artystycznych.


Członkostwo w organizacjach:


"Grupa 111-Lucim"


Źródło: www.art.umk.pl/rysunek/chmielewski.html


Zobacz także:

do góry