Zielińska Grażyna

Konserwatorka dzieł sztuki, malarka, instruktor i filozof dramy

Data urodzenia: 1951 r.

Miejsce urodzenia: Toruń

Dyplom: 1975 – Wydział Sztuk Pięknych, UMK w Toruniu, konserwacja i restauracja dzieł sztuki (malarstwo sztalugowe, ścienne, rzeźba); 2008 - Wydział Humanistyczny, UMK w Toruniu, doktorat z filozofii dramy


Grażyna Zielińska ukończyła studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Sztuk Pięknych, na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki (malarstwo sztalugowe, ścienne, rzeźba). Poza tym ukończyła Podyplomowe Studium Kierowania Instytucjami i Organizacjami Pozarządowymi na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego (1993/1994), instruktorski kurs kwalifikacyjny z dziedziny dramy, średni specjalistyczny prowadzony przez Centrum Animacji Kultury Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Warszawa (1997/1998). W roku 2008 uzyskała stopień doktora filozofii  na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu. W 1975 r. podjęła pracę we Wrocławiu w Przedsiębiorstwie Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków, kierując pracami konserwatorskimi na Dolnym i Górnym Śląsku. W latach 1980-1981 kierowała pracami konserwatorskimi w Ambasadzie RP w Ankarze (Turcja). Pracowała również w Niemczech, w różnych regionach Polski. W 1982 r. wróciła na stałe do Torunia. W latach 1990–2006 zajmowała się teatrem, dramą i edukacją artystyczną. Prowadziła autorski prywatny Teatrzyk Domowy dla dzieci "Mały Nauczyciel" (liczne premiery, prapremiery, ogólnopolskie festiwale, nagrania słuchowisk radiowych, udział w warsztatach). Praktykę w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała m.in. w Wojewódzkim Domu Kultury, w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury jako instruktor teatralny, pedagog dramy, a także jako nauczyciel plastyki w szkole podstawowej Toruniu oraz w Centrum Kultury w Golubiu-Dobrzyniu. Pracowała społecznie  w Fundacji Pomocy Samotnym Matkom, Klubie "Krokus" – AA dla dzieci rodzin uzależnionych ze Starówki. Od 1997 r. pracuje w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK W roku akademickim 2005/2006 prowadziła wykłady z dramy dla studentów bibliotekoznawstwa UMK. Poza konserwacją dzieł sztuki i dramą zajmuje się malarstwem już od 1968 r. W tym czasie miała czterdzieści sześć wystaw indywidualnych malarstwa w Polsce i za granicą. Brała udział w osiemdziesięciu jeden ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach zbiorowych prezentując malarstwo, rysunek, witraż, ceramikę, projekty. Uczestniczyła w 16 plenerach malarskich, konserwatorskich, ceramicznych, ogólnopolskich i zagranicznych.  Prace Grażyny Zielińskiej znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce, Turcji, Belgii, Holandii, Niemczech, Anglii, USA, Kanadzie, Australii, Austrii.Członkostwo w organizacjach:


Od 1977 – Związek Polskich Artystów Plastyków (od 1978 r. członek zwyczajny)
1987-1992
– Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej
Od 1994 – Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów Dzieci i Młodzieży ASSITEJ


Nagrody i stypendia:


1971 – Nagroda specjalna w Ogólnopolskim Konkursie Literackim czasopisma Dookoła Świata
1978 – III nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. J. Spychalskiego, Poznań
1981 – Stypendium Twórcze z Ministerstwa Kultury i Sztuki (malarstwo)
1987 – Stypendium Twórcze z Ministerstwa Kultury i Sztuki (psychologia sztuki)
1988 – II nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim "Toruń w zabytkach", Toruń
1995 – I nagroda w konkursie literacko-plastycznym "Obraz – Słowo – Myśl", Toruń
1999 – VI Annale ZPAP – Toruń '98, wystawa plastyki – Nagroda Prezydenta Torunia
1999 – Nagroda JM Rektora UMK za aranżację wnętrza Biblioteki Uniwersyteckiej UMK do wolnego dostępu
2000 – Stypendium naukowe – doktoranckie
2000 – Nagroda prezydenta Miasta Torunia w konkursie "Dzieło Roku" Okręgu Toruńskiego ZPAP, Toruń
2001 – Grant JM Rektora UMK w Toruniu
2001 – Stypendium twórcze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (teatr)
2002 – Grant JM Rektora UMK na opracowanie z pogranicza różnych dyscyplin sztuk
2004 – Nagroda w konkursie "Dzieło Roku" Okręgu Toruńskiego ZPAP (za Maski z Drogi Krzyżowej)
2005 – Stypendium twórcze Prezydenta Miasta Torunia (drama)
2006 – Stypendium twórcze Prezydenta Miasta Torunia (fotografia Ginący Toruń)
2007 – Stypendium twórcze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (drama)


Zobacz także:

do góry