Słobosz Józef

Artysta grafik

Data urodzenia: 1938 r.

Miejsce urodzenia: Bystra k. Bielska-Białej

Dyplom: 1966 – Wydział Sztuk Pięknych, UMK w Toruniu


Studia ukończył z wyróżnieniem na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w 1966 r. Staże naukowo-artystyczne odbywał w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a ponadto w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych San Fernando w Madrycie (jako stypendysta rządu hiszpańskiego). W latach 1970-1973 był wykładowcą grafiki w Narodowej Szkole Sztuki w Hawanie na Kubie. W latach 1981-1983 pracował jako visiting professor w Narodowym Instytucie Sztuki w Szkole Malarstwa, Rzeźby i Grafiki "La Esmeralda" i na Uniwersytecie Metropolitana w Meksyku D.F. Kierownik Zakładu Grafiki w latach 1989-2004. Uprawia grafikę warsztatową i projektową. Brał udział w około dwustu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.
Jego prace znajdują się w zbiorach m.in. Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, w muzeach: w Bydgoszczy, w Toruniu i w Grudziądzu, a także w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą: m.in. w Argentynie, na Kubie, w Meksyku, w Niemczech, Danii, Francji, Japonii, Hiszpanii i Anglii.


Nagrody, wyróżnienia, stypendia:


1967 – Stypendium twórcze Ministerstwa Kultury i Sztuki
1967
– II nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na znak PKP, Warszawa
1967 – II nagroda w konkursie na grafikę o tematyce toruńskiej, Toruń
1968 – I nagroda za grafikę w międzyokręgowym konkursie z okazji 500-lecia urodzin M. Kopernika, Toruń
1973 – I nagroda za rysunek w międzyokręgowym konkursie z okazji 500-lecia urodzin M. Kopernika, Toruń
1973 – II nagroda za grafikę w międzyokręgowym konkursie z okazji 500-lecia urodzin M. Kopernika, Toruń
1974 – Wyróżnienie w międzyokręgowym konkursie z okazji 500-lecia urodzin M. Kopernika, Toruń
1976 – Nagroda wojewody nowosądeckiego na Ogólnopolskiej Wystawie Grafiki, Warszawa
1980 – Stypendium twórcze Ministerstwa Kultury i Sztuki
1980 Roczne stypendium Meksykańskiej Akademii Nauk w Meksyku
1981 – III nagroda w konkursie na znak firmowy Stowarzyszenia Handlowego (Meksyk)
1985 – Wyróżnienie w polsko-fińskim konkursie na grafikę marynistyczną, Gdańsk
1985 – III nagroda w Ogólnopolskim Konkursie im. J. Gielniaka, Jelenia Góra

Kilkakrotnie otrzymał nagrodę JM Rektora UMK I i II st. za działalność artystyczną i dydaktyczną.


Zobacz także:

do góry