Zajko Marek

Artysta grafik

Data urodzenia: 28 X 1972 r.

Miejsce urodzenia: Białystok

Dyplom: 1998 – Wydział Sztuk Pięknych, UMK w Toruniu


Marek Zajko  ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1998 r. Dyplom uzyskał w Pracowni Wklęsłodruku prof. Mirosława Piotrowskiego. Od 1998 r.  był zatrudniony jako asystent w Zakładzie Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, zaś od roku 2006, po uzyskaniu doktoratu,  pracuje na stanowisku adiunkta. Twórczość Marka Zajko w zakresie grafiki warsztatowej i rysunku dotyczy głównie portretu.  Na jednym z ostatnich wernisaży 3 × grafika – Mackiewicz, Rygielski, Zajko prezentuje swe credo artystyczne dotyczące tworzonych portretów. Buduje on własną wizję portretowanej osoby, przy użyciu charakterystycznych dla grafiki środków wyrazu, działań opierających się na przetworzeniu czy nawet znaczącej deformacji – tworząc  nowy „obraz twarzy” człowieka. Portret jest dla niego możliwością autokomentarza subiektywnego i pro­wo­ku­ją­cego. W twórczości swej szuka znaku, który pobudzałby ludzką wyobraźnię, zmuszał do refleksji nad sobą – który mógłby w sobie zamknąć uniwersalną ideę człowieczeństwa. Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach: Centrum Kultury i Sztuki w Aabenraa (Dania), Ośrodek Kultury Polskiej w Wilnie (Litwa), Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum Okręgowe w Białymstoku oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.


Nagrody:


1998 – III nagroda w konkursie "Obraz i Grafika Miesiąca Regionu Toruńskiego"
1999 – II nagroda ZPAP Okręgu Toruńskiego w konkursie "Dzieło Roku 1998" Okręgu Toruńskiego ZPAP, Toruń
2000 – II nagroda Prezydenta Miasta Torunia w konkursie "Dzieło Roku 1999" Okręgu Toruńskiego ZPAP, Toruń
2001 – II nagroda Prezydenta Miasta Torunia w konkursie "Dzieło Roku 2000" Okręgu Toruńskiego ZPAP, Toruń
2002 – II nagroda Prezydenta Miasta Torunia w konkursie "Dzieło Roku 2001" Okręgu Toruńskiego ZPAP, Toruń
2003 – I nagroda Prezydenta Miasta Torunia w konkursie "Dzieło Roku 2002" Okręgu Toruńskiego ZPAP, Toruń
2004 – I nagroda Prezydenta Miasta Torunia w konkursie "Dzieło Roku 2003" Okręgu Toruńskiego ZPAP, Toruń


Zobacz także:

do góry