Niemcewicz Piotr

Konserwator, doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu

Data urodzenia: 22 IX 1960 r.Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych, Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1991 r. jest pracownikiem naukowym macierzystego wydziału. Tytuł doktora uzyskał w 2002 r. za pracę poświęconą konserwacji wapienia dębnickiego. Zajmuje się badaniami powłok i zapraw stosowanych w konserwacji kamieni nieporowatych. Prowadzi badania materiałoznawcze i technologiczne m.in. złoceń i polichromii kamiennej rzeźby nagrobnej. Pełni funkcję ministerialnego rzeczoznawcy ds. rzeźby kamiennej. Brał udział w kilkudziesięciu realiach konserwatorskich, wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. W latach 2003-2004 brał udział w projekcie ministerialnym Badania nad opracowaniem technologii zapraw do uzupełniania ubytków w alabastrze. Od 1992 r. prowadzi praktyki konserwatorskie ze studentami m.in. w Pałacu w Nieborowie, w Arkadii i w katedrze gnieźnieńskiej.
Piotr Niemcewicz jest także rzeczoznawcą Związku Polskich Artystów Plastyków. Do 2009 r. był delegatem ZPAP do Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki. J


Członkostwo w organizacjach:


Związek Polskich Artystów Plastyków
Stowarzyszenie Dziedzictwo Torunia
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków w Poznaniu


Nagrody i wyróżnienia:1997, 2000 – Wyróżnienia przyznane przez JM Rektora UMK za działalność organizatorską w roku akademickim 1996/1997 i za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowej w roku akademickim 2001/2002
2000 – Nagroda św. Brata Alberta za długoletnią działalność w zakresie konserwacji zabytków sztuki sakralnej w Gnieźnie
2000 – II nagroda za konserwację nagrobka rodziny Górków z katedry w Poznaniu
2001 – I nagroda w konkursie "Dzieło Roku 2000" Okręgu Toruńskiego ZPAP za konserwację nagrobka Wawrzyńca Gembickiego z katedry w Gnieźnie
2003 – I nagroda za konserwację nagrobka bpa Adama Nowodworskiego z katedry w Poznaniu
2004 – I nagroda za konserwację portalu z zamku w Osiecznej


Zobacz także:

do góry