OFERTA

 

AKTUALNOŚCI

 

O NAS

 

BIURO INFORMACJI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

 

WYDAWNICTWO

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE
SUNRAISE (2022-2024)    

PROJEKTY ZAKOŃCZONE
Crafted (2021-2023)    
Crowd School (2020-2023)    
Europeana Sport (2020-2021)    
PAGODE (2021)    
Europeana Food and Drink (2014-2016)    
Irregular Talents (2013-2015)    
Athena Plus (2013-2015)    
EuropeanaPhotography
    (2012-2015)
Partage Plus
    (2012-2014)
Linked Heritage
    (2011-2013)
Custodes (2008-2011)
Athena (2008-2011)
Michael (2005-2008)
iClass (2008)
eMapps.com (2005-2008)
    PARTNERZY
    GRUPA ICIMSS
Euridice (2005-2007)
Training on stage
    (2004-2007)
Minerva (2003)
Delos (2002-2003)
Cultivate (2000-2001)
Dedicate (1998-1999)
Exploit (1999-2000)
Tempus 13105 (1998-2001)

 

WIECZORY EUROPEJSKIE

 

BIESŁAN

 

ARCHIWUM 1997-2001

 

SZKOLENIA i KURSY

 

INFORMATOR TWÓRCY KULTURY TORUNIA

 

BIBLIOTEKA KOLEKCJI PRYWATNYCH

 

UNCOMMON CULTURE

 

MEDIA O NAS

 

 

Partnerzy projektu

Cross Czech a. s. (Czechy), koordynator
Istnieje od 1992 roku. Na początku swej działalności firma zajmowała się oraganizacją kursów językowych dla dorosłych i świadczyła usługi translatorskie. Od roku 2001 Cross Czech s. a. rozwija badania w dziedzinie tłumaczeń maszynowych. Dzięki współpracy z czeskimi instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi, pomagającymi promować działania organizacji na poziomie europejskim, Cross Czech a. s. bierze udział w międzynarodowych projektach unijnych dotyczących nowoczesnych technologii komputerowych w zakresie edukacji, kultury i polityki społecznej. Bieżące działania koncentrują się w obszarze technologii mobilnych, bezpiecznego dla środowiska rozwoju, poprawy aktywnej polityki zatrudniania, wspierania nowych krajów członkowskich UE.

The European Schoolnet Partnership
The European Schoolnet Partnership (www.eun.org) to konsorcjum założone przez 26 ministrów edukacji i wspierane przez Komisję Europejską. Brukselskie biuro, zatrudniające 35 osobowy zespół ludzi, służy naukowcom i politykom zajmującym się edukacją, a także szkołom i instytucjom je wspierającym. The European Schoolnet Partnership wspiera możliwości uczenia się młodych ludzi w Europie, poprzez komunikację i wymianę informacji na wszystkich poziomach.

CELN (Czech E-Learning Network) (Czechy)
To organizacja non-profit zrzeszająca ponad 200 szkół. Głównymi celami działania CELN są:

  1. Wspieranie w szkołach nauczania opartego na nowych technologiach informatycznych. Wsparcie to opiera się na współpracy i koordynacji działań z organizacjami rządowymi, wiodącymi firmami informatycznymi i instytucjami UE.
  2. Zbieranie funduszy na projekty informatyczne w szkołach: pomoc w znalezieniu sponsorów, darowizny, finansowanie projektów z różnych źródeł.
  3. Zakup oprogramowania dla szkół.
  4. Tworzenie i rozpowszechnianie narzędzi opartych na technologiach informatycznych, portali i innych źródeł informacji użytecznych dla nauczania opartego na technologiach informatycznych.
  5. Pośrednictwo w pozyskiwaniu pracy dla młodych ludzi kończących szkoły.
  6. Organizowanie spotkań i konferencji dotyczących nowoczesnych metod nauczania i e-learningu.

Działania organizacji skupiają się również wokół współpracy z firmą CISCO w celu rozwijania sieci Akademii CISCO.

Tiger Leap Foundation (Estonia)
Misją fundacji jest wspieranie jakości edukacji w Estonii poprzez stosowanie nowoczesnych technologii. Działania skupiają się w trzech obszarach: komputery i Internet w szkołach, rozwój edukacyjnego oprogramowania i kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. Działania fundacji stanowią główną siłę napędową zmian w estońskich szkołach. Z pomocą Tiger Leap Foundation wszystkie szkoły w Estonii uzyskały dostęp do Internetu, oryginalne oprogramowanie edukacyjne jest w większości z nich, 75 nauczycieli zostało przeszkolonych z dziedziny nowoczesnych technologii.

Institute of Mobile Technologies for Education and Culture IMOTEC (Litwa)
Publiczna organizacja non-profit oferująca doradztwo w dziedzinie nowoczesnych technologii i usługi z różnych dziedzin - konsultacje, szkolenia, edukacja dorosłych. Instytut wspiera osoby dorosłe w ich rozwoju zawodowym poprzez rozwijanie ich umiejętności komputerowych i wiedzy na temat technologii informacyjnych. W działania instytutu wpisana jest promocja międzynarodowej współpracy opartej na stosowaniu nowoczesnych technologii i narzędzi internetowych.

"Mezazile" - Stende's social care and development association (Łotwa)
Organizacja pozarządowa utworzona w 2000 roku. W tym samym roku stowarzyszenie otrzymało fundusze od holenderskiej fundacji Królowej na utworzenie centrum wsparcia w mieście Stende. Organizacja angażuje się w pracę z osobami z grup szczególnego ryzyka (głównie mieszkańcy obszarów wiejskich), działa w zachodniej części Łotwy.

Elfa, s.r.o. (Ltd.) (Słowacja)
Elfa jest firmą prywatną, założoną w 1991 przez członków Wydziału Elektrotechnicznego i Informatycznego Politechniki w Koszycach, działającą na zasadzie Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki. Firma nastawiona jest na edukację i wdrażanie nowych technologii informatycznych w procesie edukacji. Główne cele firmy to przenoszenie nowych metod nauczania z obszaru teorii do praktyki, dostarczanie wysokiej jakości usług i rozwiązań w dziedzinie eLearning. Elfa tworzy i wdraża internetowe usługi i rozwiązania dla klientów, którzy chcą rozwijać swoje potrzeby i kompetencje, łącząc doświadczenia businessowe i pedagogiczne z możliwościami oferowanymi przez technologie informatyczne.

University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering (Słowenia)
Uniwersytet został założony w 1919 na bazie długoletniej pedagogicznej tradycji. Z liczbą ponad 56 000 studentów i doktorantów zalicza się do największych uniwersytetów w skali światowej. Na 22 wydziałach, 3 akademiach sztuki zatrudnienie znalazło 3500 nauczycieli i kadry badawczej, 900 osób z obsługi technicznej i administracyjnej. Obecnie na Uniwersytecie studiuje 34 000 osób.

Berzsenyi College (Węgry)
Berzsenyi College rozpoczął swoją działalność w 1959 jako instytut dla nauczycieli. Od 1962 roku instytucja oferowała szkolenia z zakresu zarządzania biblioteką i zarządzania kulturą, od 1972 szkolenia dla nauczycieli. Szkolenia nauczycieli obejmują 25 programów, m. in. z dziedziny humanistycznej, nauk społecznych, przyrodniczych, informatyki i języków obcych. Od 1998 Berzsenyi College oferuje programy magisterskie z dziedziny lingwistyki ogólnej i stosowanej, językoznawstwa ugrofińskiego, a od 1999 studia europejskie. Od roku 2000 istnieją trzy wydziały: Psychologii, Nauk Przyrodniczych oraz Sztuki, Pedagogiki i Sportów. Od stycznia 2000 roku, na mocy decyzji węgierskiego parlamentu, Berzsenyi College posiada status regionalnego centrum edukacji wyższej.

Manchester Metropolitan University (Wielka Brytania)
CERLIM (Centre for Research in Library - Information Management) zostało założone na Uniwersytecie w Lancashire i przeniesione na Wydział Informacji i Komunikacji Uniwersytetu w Manchester, w kwietniu 1998 roku. Na początku swej działalności CERLIM skupiało się na elektronicznych bibliotekach, teraz prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad zarządzaniem informacją i obszarami e-learningu, od technicznego rozwoju poprzez ewaluację połączonego w sieć nauczania, sprawdzanie społecznego wpływu połączonych w sieć systemów informacji.

MDR Partners (Wielka Brytania)
MDR Partners specjalizuje się w sektorach kultury i edukacji, pracuje z lokalnymi, regionalnymi i narodowymi partnerami z Wielkiej Brytanii i Europy. Ma ponad piętnastoletnie doświadczenie w pracy z nowymi państwami członkowskimi. MDR odegrało kluczową rolę w rozwoju i zarządzaniu projektów: CALIMERA, PULMAN, PULMAN-XT, CULTIVATE-CEE, CULTIVATE-Russia.

Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją (Polska)
Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją (ICIMSS) funkcjonuje od 1997 r. (od 2001 jako stowarzyszenie) zrzesza 62 członków z ponad 20 krajów. ICIMSS włączony był w realizację 11 projektów finansowanych przez Komisję Europejską w ramach takich programów jak TEMPUS - 2 projekty, IV Program Ramowy: projekt DEDICATE poświęcony nauczaniu na odległość i umiejętności korzystania z informacji naukowej, projekt CULTIVATE poświęcony współpracy między instytucjami kultury jak archiwa, biblioteki i muzea. V Program Ramowy z projektem DELOS poświęconemu problematyce bibliotek cyfrowych. Ponadto ICIMSS jest partnerem projektu MINERVA - pierwszej edycji, w której Dyrektor ICIMSS reprezentował Ministerstwo Kultury oraz drugiej edycji, w której ICIMSS jest partnerem w projekcie. W programie eTEN realizowany był projekt EURIDICE poświęcony dygitalizacji i nauczaniu na odległość. Podobne zadania realizowane są w projekcie MICHAEL. W programie Leonardo Da Vinci realizowany był projekt Training on Stage, z zadaniem przygotowania młodych ludzi do pełnienia roli menedżerskich, administracyjnych i PR-owskich w instytucjach kultury. Ogólnie ICIMSS realizuje projekty z zakresu edukacji, kultury i informacji. W projekcie eMapps.com ICIMSS współpracuje z Gimnazjum Akademickim z Torunia oraz Gimnazjum z Grębocina.

 

 

Początek strony